Báčsky Petrovec

11.júl 2013

V zasadacej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 1. júla prebiehalo podpisovanie zmlúv medzi Obcou Báčsky Petrovec a praktikantmi, resp. vykonávateľmi verejno-prospešných prác a podnikmi, ktoré zamestnajú praktikantov. Predseda obce Pavel Marčok pri tejto príležitosti vyhlásil, že obec na tieto účely z rozpočtu vyčlenila 3 milióny dinárov. Po podpísaní zmluvy sedem praktikantov dostalo možnosť pracovať a zdokonaľovať sa v podnikoch AS PM v Maglići, Castro-Cop a DEM v Kulpíne, Agrohemika v Petrovci a v službách Obce Báčsky Petrovec. Jedenásť zamestnaných na určitú dobu v rámci verejno-prospešných prác bude pracovať v obecnej Direkcii pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti, v službách obce, v obecnej Turistickej organizácii, tiež vo futbalových kluboch Mladosť v Petrovci a Budúcnosť v Hložanoch, ako aj v maglićskom Kultúrno-umeleckom spolku Đuru Jakšića a v kulpínskom Miestnom spoločenstve.

J. Čiep 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs