BÁČSKY PETROVEC – NOVÝ SAD: Workshopy o inováciách

21.máj 2018

BÁČSKY PETROVEC – NOVÝ SAD: Workshopy o inováciách

Z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a od ich spoluorganizátorov – Business Parku pod vedením majiteľa Janka Grňu a Podnikateľského a inovačného centra Báčsky Petrovec, v čele s riaditeľkou Janou Zabunovovou, sme dostali pozvanie na workshop o inováciách, ktorý sa uskutočnil dnes predpoludním v PIC v Báčskom Petrovci.

Školenie

Od samého rána tam sa konala prezentácia dôležitosti inovačného procesu. Nasledoval teoretický výklad o metodike tvorby nápadov – synektike – a ďalšiu poldruha hodinu záujemcovia na seminári aj prakticky sa pokúsili vytvoriť nové riešenia s cieľom riešiť vopred určený problém.

A ten sa týkal ako zveľadiť život obyvateľov tunajšieho regiónu, s cieľom zamedzovania odlivu pracovnej sily v snahe zabezpečiť si živobytie v zahraničí.

Frekventanti vypracovali možné riešenia vo forme opisu projektu a následne to širšiemu zázemiu aj prezentovali.

Workshop viedli Ing. Artur Bobovnický, CSc., riaditeľ sekcie programov, analýz a medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a lektori Mgr. Šimon Mičunek, riaditeľ odboru zvýšenia inovačnej výkonnosti a projektoví manažéri Bc. Michal Muhl, Mgr. Tomáš Varadínek a Mgr. Artur Šturmankin.

Hodnotenie

Na záverečnom hodnotení workshopu boli prítomní aj poradca ministra Popovića prof. Dr. Bojan Lalić, zástupcovia veľvyslankyne SR a predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi.

Petrovec – Nový Sad

Dnes a zajtra vďaka programu CETIR (Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), ako jedným z nástrojov rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, delegácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) realizovala a ešte aj realizuje rad workshopov v Báčskom Petrovci a v Novom Sade a jednu prednášku na Fakulte technických vied.

Prvý deň, okrem toho v PIC, prichystali workshop v Báčskom Petrovci aj na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom.

Dôkazom toho, že tieto aktivity získali pozornosť aj srbskej vlády, je skutočnosť, že hosťom na gymnáziu bol aj Nenad Popović, minister bez portfólia pre inovácie a technologický rozvoj Republiky Srbska a v pokračovaní sa im pripojila aj Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR.

Okrem toho, hostia zo Slovenska a z Belehradu v Petrovci navštívili aj areál Businnes Parku.

Zajtra navštívia Nový Sad, kde podľa harmonogramu budú mať prezentáciu SIEA v anglickom jazyku na Fakulte technických vied Univerzity v Novom Sade, kde im hostitelia budú dekan fakulty prof. Dr. Rade Doroslovački a prof. Dr. Bojan Lalić.

Paralelne s tým pre študentov Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade na Oddelení slovakistiky bude workshop pre tunajších študentov. Tu ich na domácej pôde privíta šéfka Oddelenia slovakistiky prof. Dr. Jarmila Hodoličová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs