Z 28. zasadnutia Zhromaždenia obce Stará Pazova

23.máj 2018

Z 28. zasadnutia Zhromaždenia obce Stará Pazova

Väčšinou hlasov výborníkov včera schválili kompletný rokovací program 28. zasadnutia ZO Stará Pazova, ktorý pozostával zo 16. bodov.

Schválili aj vlaňajšie finančné správy o hospodárení a správy o práci v roku 2017 nielen piatich miestnych spoločenstiev (Nové Bánovce, Bánovce – Dunaj, Nová Pazova, Belegiš, Surduk), ale i Doma zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja a Červeného kríža Stará Pazova.

I tentoraz najaktívnejší na schôdzi boli výborníci opozičných strán. Počas rozpravy o minuloročnej práci uvedených miestnych spoločenstiev hovorili i o potrebách či problémoch, ktoré jestvujú v jednotlivých dedinách.

Keďže sa utorkového zasadnutia zúčastnil aj predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović na otázky, či pripomienky niektorých výborníkov ihneď odpovedal, v zmysle čo podniká resp. bude podnikať lokálna samospráva ohľadom riešenia daného problému v nadchádzajúcom období (výstavba kanalizácie, úprava cintorínov, sanácia divých skládok smetí, odvádzanie atmosférických vôd….).

Na obdobie štyroch rokov opäť za riaditeľku Turistickej organizácie Obce Stará Pazova vymenovali Draganu Zorićovú – Stanojkovićovú, ktorá  túto funkciu vykonávala aj v uplynulom období. Výborníci schválili aj nový pracovný čas pohostinských objektov. Namiesto do druhej po polnoci objekty môžu počas víkendov byť otvorené hodinu dlhšie. V prípade, že je v užšom strede mesta hudba príliš hlasná, ako povedal predseda Radinović, občania to môžu prihlásiť tamojšej Policajnej stanici a jej zamestnanci musia ihneď zareagovať.

Následkom zimného obdobia a výstavby kruhových objazdov v obci kde azda najväčší problém teraz v doprave spôsobujú diery na vozovkách podľa slov predsedu obce aj ich sanácia je na obzore.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs