Srbsko-slovenské básnické kolo

24.máj 2018

Srbsko-slovenské básnické kolo

Slovenský kultúrny klub organizuje Srbsko-slovenské básnické kolo.

Uskutoční sa vo štvrtok 31. mája o 20. hodine v kulpínskom kaštieli.

Spoluorganizátori sú Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, a Združenie spisovateľov Srbska, Belehrad.

Podujatie podporia MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Múzeum Vojvodiny, Nový Sad, a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs