Básnické Plakety pre Vieru Benkovú a Annu Dudášovú

23.aug 2016

Básnické Plakety pre Vieru Benkovú a Annu Dudášovú

KnihaV Kostolci pri Dunaji sa 20. augusta konali 4. medzinárodné básnické stretnutia Orfeus na Dunaji.

Pri tejto príležitosti organizátori vydali aj knižný poetický zborník autorov zúčastnených na tomto významnom literárnom podujatí v Srbsku, ktoré sa teší aj medzinárodnej účasti.

Poetické stretnutie Orfeus na Dunaji, na ktorom sa Anna Dudášová predstavila svojím poetickým dielom a prečítala aj báseň Viery Benkovej, ktorú porota odmenila Zlatou plaketou

Poetické stretnutie Orfeus na Dunaji, na ktorom sa Anna Dudášová predstavila svojím poetickým dielom a prečítala aj báseň Viery Benkovej, ktorú porota odmenila Zlatou plaketou

Zborník práve vyšiel spod tlače pod názvom Ľúbosť je záhada vo vydaní Klubu milovníkov knihy Majdan v Kostolci.

V tomto zborníku ľúbostnej poézie sú obsiahnuté aj básne dvoch našich autoriek Viery Benkovej z Báčskeho Petrovca a Anny Dudášovej z Maleho Crnića.

Obe naše spisovateľky sú zároveň i nositeľkami významných cien, resp. plakiet tohto festivalu.

OrfejViere Benkovej udelili Zlatú plaketu za najexotickejšiu báseň festivalu Čaj kráľovien zo zbierky Modrotlač (do srbčiny ju preložila Anna Dudášová) a Anna Dudášová získala Cenu a Plaketu za životné dielo.

Tohto roku ako hostia na medzinárodnom básnickom podujatí Orfeus na Dunaji vystúpili spisovatelia – básnici z Talianska a mnohí členovia zo Združenia spisovateľov Srbska, v čele s predsedom Radomirom Andrićom.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs