Vyše 150 účastníkov SAS

24.aug 2016

Vyše 150 účastníkov SAS

 

V piatok 19. augusta v aule Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne ukončili 52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. SAS za tri týždne absolvovalo 153 účastníkov z 32 krajín sveta.

Letná škola Studia Academica Slovaca na Slovensku má dlhé a bohaté dejiny. Je jednou z najstarších letných univerzít slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorá začala pôsobiť v roku 1965.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zo slávnostného udelenia certifikátov účastníkom tohtoročného SAS. Na snímke je aj doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. riaditeľka SAS (v úzadí stojí druhá sprava)

Podľa slov doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. riaditeľky SAS, tohtoročná letná škola prebiehala vo vynikajúcej pracovnej atmosfére v príjemnom priateľskom duchu. Ústrednou témou SAS bolo Domáce a cudzie v jazyku a kultúre.

Frekventanti absolvovali aj niekoľko výletov po regiónoch Slovenska, ktoré im umožnili získať bližšie údaje o histórii a súčasnosti tejto krajiny a jej obyvateľoch. Trojtýždňovej letnej školy slovenského jazyka a kultúry sa, medzi inými zúčastnili niekoľkí študenti z Chorvátska a Srbska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marína Kolesarićová

Marína Kolesarićová, študentka Filozofickej fakulty v Záhrebe, študuje slovenčinu, odbor – prekladateľstvo: – Na našej katedre píšeme do študentského časopisu Listy, ktorý v elektronickej forme vychádza dvakrát ročne. Sú tam rôzne preklady, eseje, články o tom, čo sa udialo na fakulte počas roka a pod. Počas trvania tohtoročnej letnej školy v Bratislave som mala príležitosť naučiť sa niečo nové, spoznať mnohé prírodné krásy a kultúrne pamiatky Slovenska, o ktorých sa zmienim aj v našich Listoch. Ak budem mať šťastie, tak sa letnej školy SAS zúčastním aj na budúci rok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jana Domoniová

Zo Srbska sa tohtoročného SAS zúčastnila Jana Domoniová, študentka Slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade: – Hradenú účasť na SAS som získala ako odmenu za ocenenú poviedku na literárnej súťaži. Dojmy zo SAS sú pekné. Bolo mi tu zaujímavo, pre nás krajanov to bolo veľmi užitočné. Mali sme prednášky, na základy ktorých sa môžeme v štúdiu nadväzovať a uplatňovať ich. Okrem toho, že tu bol veľký počet účastníkov z bývalej Juhoslávie, mali sme možnosť kamarátiť sa s tými, ktorí zavítali z Chorvátska, Slovinska, Srbska, ale aj s predstaviteľmi iných krajín.

Nemanja Vidić, študent Filozofickej fakulty v Novom Sade, študuje ruštinu a slovenský jazyk: – Ani som si netrúfal, že budem jeden z tohtoročných účastníkov SAS. Organizácia a priebeh akcie boli na vysokej úrovni, nemám žiadnu pripomienku. Na mňa zanechala veľmi pozitívne dojmy. Bavili ma prednášky o slovenskej kultúre a jazyku, ľudia boli milí, chvíle nezabudnuteľné…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nemanja Vidić (druhý zľava) a Stanislava Beronjová (druhá sprava)

Stanislava Beronjová, študentka FF v Novom Sade, študuje srbskú filológiu v kontakte so slovenskou filológiou: – Na SAS som sa zúčastnila po prvýkrát s cieľom, osvojiť si čím väčšiu slovnú zásobu. Dôležitá mi bola konverzácia, teda rozhovor. Na našej fakulte sa dáva veľký dôraz na gramatiku a menej sa venuje pozornosť konverzácii, nerozprávame sa dostatočne. Všetko bolo kvalitne usporiadané. Na hodinách sme sa rozprávali po slovenský o tom, čo sme robili a kde sme boli v predchádzajúci deň a pod. Verím, že sa mi podarí tieto dobré skúsenosti preniesť aj na ďalších kolegov na fakulte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Divadelné predstavenie v prednese účastníkov SAS

 

Počas trvania SAS, svoje komunikačné i umelecké zručnosti mohli frekventanti rozvíjať v rámci tvorivých dielní ako sú divadlo, výtvarné umenie, spev, tanec, film a iné pod názvom Keď sa stretne naše s vaším a predstaviť v interkultúrne ladenom programe Sami sebe.

Okrem toho, organizátori venovali veľkú pozornosť otázkam metodiky vyučovania a propagácii slovenského jazyka a kultúry, a preto sa počas letnej školy uskutočnil metodický seminár zameraný na prípravu lektorov a učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Anička Chalupová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs