Brány Pomurského veľtrhu sa dnes zatvárajú. AGRA 2017 sa začína priprávať.

25.aug 2016

Brány Pomurského veľtrhu sa dnes zatvárajú. AGRA 2017 sa začína priprávať.

DSCF5171

Pohľad na výstavné územie veľtrhu AGRA 2016

54. Medzinárodný poľnohospodársko-potravinársky veľtrh AGRA, prebiehajúci v meste Gornja Radgona v Slovinsku dnes svoje brány zatvára. AGRA 2016 splnila očakávania aj návštevníkov, aj vystavovateľov.

Na AGRE 2016 v Gornjej Radgone, ktorá sa nachádza na dosah Chorvátska, Rakúska a Maďarska, sa v dňoch 20. až 25. augusta predstavilo takmer 1 800 vystavovateľov z 30 krajín, medzi nimi aj Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo Nový Sad. Osobitný dôraz bol daný na Medzinárodný deň strukovinových zelenín a partnerská krajina bola Maďarsko.

DSCF5199

Ani kravy nechýbali na veľtrhu

Okrem výstav vrcholnej poľnohospodárskej, dobytkárskej, vinohradníckej, ovocinárskej a lesnej mechanizácie, potravín a vína, semien a sadeníc, domácich zvierat a podobne, tento veľtrh podobne ako ten novosadský každoročne ponúka mnohé sprievodné odborné, podnikateľské a spoločenské udalosti, ktoré prezentujú poľnohospodárstvo, zdravú výživu a ekonomickú spoluprácu v Európskej únii.

OSOBNÝ PREUKAZ SPOLUPRÁCE MEDZI SRBSKOM A SLOVINSKOM

DSCF5185

Biotechnická škola z Rakičian už niekoľko rokov v rámci veľtrhu má záhradu s viac ako 120 druhov koreninových, okrasných a iných rastlín

Podľa dobrého znalca srbsko-slovinských hospodárskych pomerov hospodárskeho novinára a člena Výboru pre dedinu Srbskej akadémie vied a umenia Branislava Gulana, Slovinsko ako zahraničný obchodný partner v srbskom vývoze sa v roku 2015 nachádzalo na 9. mieste, čo dosvedčujú aj údaje Hospodárskej komory Srbska.

Vlani sa tovarové obchodovanie medzi dvomi krajinami znížilo o 6,4 percenta v porovnaní s rokom 2014, čo však nemusí poukazovať na ustupovanie v spolupráci. Podľa údajov Národnej banky Srbska v poslednom desaťročí vklady Slovinska do nášho hospodárstva sú v hodnote okolo 461 miliónov eur, kým na druhej strane Srbsko do slovinského vložilo okolo 100 miliónov eur.

Podpredseda vojvodinskej vlády Ivan Đoković počas oficiálneho otvorenia podujatia Deň Vojvodiny (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Podpredseda vojvodinskej vlády Ivan Đoković  (Foto: V. D. V.)

Na tradičnom veľtrhovom podujatí Deň Vojvodiny, ktorý prebiehal v pondelok 22. augusta, keď sa predstavili účastníci významného turisticko-hospodárskeho projektu Bohatstvo rozličností, ktorý na jedinečný spôsob odzrkadľuje multikultúrnosť vojvodinských dedín.

Počas jubilejnej desiatej účasti vojvodinských predstaviteľov na tomto veľtrhu rôznorodá ponuka výrobkov so značkou kvality Najlepšie z Vojvodiny a výrobkov so značkou zemepisného pôvodu obohatila spoločný výstavný stánok, ktorý naozaj v dobrom svetle predstavil Vojvodinu. 

– Potrebné je prehlbovať priateľské a pracovné vzťahy dvoch regiónov a krajín, ako sú Srbsko a Slovinsko, zvlášť v rámci oblastí, ktoré ich spájajú, akými sú hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch, – povedal podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turistiku Ivan Đoković  počas návštevy tomuto podujatiu.

 

– Majúc na zreteli postavenie hospodárstva Srbska a Slovinska, reálne je očakávanie, že v nadchádzajúcom období sa vzájomná hospodárska spolupráca a realizácia spoločných investičných projektov zvýši a zveľadí, – mieni Gulan, čomu nasvedčujú aj úprimné stretnutia na veľtrhu AGRA vojvodinských, resp. srbských predstaviteľov s kolegami zo Slovinska.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs