V Belehrade o slovenskom insitnom umení v Srbsku

16.máj 2016

V Belehrade o slovenskom insitnom umení v Srbsku

Na snímke sú účastníci prvej časti okrúhleho stola

Na snímke sú účastníci prvej časti okrúhleho stola

Pri príležitosti zápisu insitného maliarstva Slovákov v Srbsku do národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska a štvrťstoročia pôsobenia Galérie Babka v Kovačici, v predpoludňajších hodinách v Belehrade, v miestnostiach tamojšej turistickej organizácie  začal okrúhly stôl na tému Nehmotné kultúrne dedičstvo vo funkcii udržateľného rozvoja lokálneho spoločenstva na príklade slovenského insitného umenia v Srbsku.

Na okrúhlom stole boli prítomní mnohí hostia, predstavitelia  kultúrnych a iných inštitúcií, medzi ktorými bola aj Helena Mravíková, pracovníčka pre ekonomické vzťahy Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku. 

V prvej časti podujatia, po úvodnom prejave Ljiljany Čerovićovej z Turistickej organizácie Srbska, účastníkom podujatia sa prihvorili aj Dr. Milena Dragičevićová-Šešićová, profesorka Fakulty dramatických umení v Belehrade a členka komisie pre spoluprácu s UNESCO, prof. Dr. Lukrecija Đeriová, štátna tajomníčka Ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácii, Ján Husárik, predseda obce Kovačica a prof. Alexandra Brakusová.

Brakusová hovorila aj o manažmente udalostí, o propagácii a tvorbe kultúrno-turistickej značky miestnej komunity Kovačica prostredníctvom slovenského insitného umenia.

Po skončení okrúhleho stola, v popoludňajších hodinách v Kombank Art Halle, pod záštitou Rasima Ljajića, podpredsedu Vlády a ministra obchodu, turizmu a telekomunikácií vo Vláde Republiky Srbsko, Jána Husárika, predsedu Obce Kovačica a Márie Labovićovej, úradujúcej riaditeľky TOS, bude slávnostne otvorená výstava Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, kolekcia Galérie Babka v Kovačici.

                                                                                                                                                                    Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs