Žiacka debata o migrácii mladých

17.máj 2016

Žiacka debata o migrácii mladých

21ziaci gjk2Včera žiaci Gymnázia Jána Kollára v Petrovci mali žiacku debatu, čiže  verejne nahrávali diskusnú reláciu. V plnej slávnostnej sieni gymnázia sa viedla debata o migráciach mladých hlavne v zmysle odchodu na školenie na Slovensko.

21ziaci gjk1Moderátorkou diskusnej relácie bola Monika Necpálová. V 5-tich panelových diskusiách zaradených do spomenutej aktuálnej témy sa zapojili žiaci debatéri 1. a 3. ročníka a to predstavitelia troch vojvodinských regiónov Báčky, Banátu a Sriemu: Iveta Galasová z Padiny, Branislav Pop zo Starej Pazovy, Ján Andrášik z Báčskeho Petrovca, Izabela Gašparovská zo Selenče a Emília Jana Pálešová z Erdevíka.

Keď ide o migráciu mladých hlavne na Slovensko a potom aj celých rodín z Vojvodiny a aj z celého Srbska odzneli v debate reálne pozitívne a tiež aj kritické názory na viaceré aspekty tohto javu.

                                                                                                                                                        Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs