Blanka Valentová – laureátka festivalu Padina spieva 2017

24.sep 2017

Blanka Valentová – laureátka festivalu Padina spieva 2017

Blanka Valentová si osvojila najväčšie sympatie obecenstva a odbornej poroty

Včera večer sa spoluorganizátori Dom kultúry Michala Babinku a Miestny odbor matice slovenskej v Padine postarali, aby si návštevníci, rovnako tak i účastníci, odniesli domov tie najkrajšie dojmy zo 44. ročníka Festivalu Padina spieva 2017.

Za hudobnej podpory sedemčlenného slovenského ľudového orchestra, svoje hlasové možnosti si vyskúšali speváci: Jana Galasová, Tijana Nemogová, Vlastimír Povolný, Saňa Maglocká a Blanka Valentová. Festival, ktorý je založený 26. augusta 1973, sa začal minútkou ticha, ktorou si všetci prítomní uctili pamiatku na nedávno zosnulého prof. Ondreja Kotváša, vďaka ktorému za zachovali písomné stopy po uplynulých ročníkoch tohto podujatia.

Vlastimír Povolný si vyspieval druhú cenu

Festival slávnostne otvoril Zlatko Šimák, predseda Zhromaždenia obce Kovačica, ktorý podotkol, že za 44 rokov podujatím predefilovalo zhruba 400 spevákov, hudobníkov a snaživcov, ktorí sa zakladali o to, aby festival aj naďalej žil. Z dôvodu, že DK nie je funkčný, budova sa nachádza vo fáze rekonštrukcie, tohtoročný festival sa za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Kovačica uskutočnil v sieni reštaurácie Hole. Podľa rozhodnutia odbornej poroty, ktorú tvorili Vladimír Halaj, Zlatka Hrnčárová a Anna Petrášová, najlepší prednes mala Blanka Valentová, najmladšia účastníčka akcie, ktorej sa do rúk dostala aj Cena obecenstva.

Na druhom mieste zakotvil Vlastimír Povolný a podľa rozhodnutia odbornej poroty, 3.cenu si zaslúžila Saňa Maglocká. V revuálnej časti sa predstavili víťazi doterajších ročníkov festivalu Anna Petrášová, Elena Šimáková – Sládečeková, Pavel Hološ a Alenka Povolná.

Treťoumiestnenou sa stala Saňa Maglocká

Orchester pod vedením Daniela Cicku (cimbal), tvorili členovia: Anita Petráková (prvé husle), Jana Galasová a Jana Nemogová (druhé husle), Vlastimír Povolný (viola), Ivana Povolná (flauta), Denis Galas (klarinet) a Saša Ďurica (kontrabas).

Na text Jany Kováčovej, festival moderovala Elenka Ďurišová.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs