Petrovský maratón ako beh na kratšie dráhy

25.sep 2017

Petrovský maratón ako beh na kratšie dráhy

Posledná septembrová nedeľa je v Petrovci už dlhý rad rokov akoby objednaná pre tradičné športové podujatie pomenované Petrovský maratón, ktoré zoskupuje mnohopočetnú a rôznorodú miestnu populáciu, ale i spoza chotára. Tak bolo tomu aj tohto roku.

Včera (24. septembra) sa uskutočnil 29. Petrovský maratón. Jeho štarty sú viaceré. Najprv od 9.00 na ihrisku Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Tuná účinkujú deti predškolského veku, nižšie ročníky základných škôl a vyššie ročníky záverečne so šiestym ročníkom. Druhý štart bol na Námestí slobody, odkiaľ vyštartovali vyššie ročníky základných škôl – siedmaci a ôsmaci, stredoškoláci a ostatní záujemcovia o tento druh športového podujatia.

Hoci pomenovanie podujatia napovedá, že ide o beh na dlhé dráhy a maratón v praxi znamená dráhu 42 km, nejde o žiadny maratón, ani polomaratón, lež o beh na maximálnych 4, resp. 8 km. Ale aj na kratšie dráhy, ktoré sú určené pre žiakov nižších ročníkov základnej školy a škôlkarov.

Štart

Podujatie prebieha pod patronátom lokálnej samosprávy. Ona vymenúva aj Organizačný výbor PM, ktorý tvoria profesori telesnej výchovy zo všetkých škôl Báčskopetrovskej obce. Tohto roku za predsedu OV PM vymenovali pomocníka predsedu obce Srđana Stojanovića z Maglića, ktorý označil aj štart behu na Námestí slobody. Predtým však vzdali hold a minútku ticha venovali nedávno zosnulému účastníkovi takmer všetkých ročníkov PM Jankovi Labátovi.

Aj tohto roku sa zúčastnil štandardný počet záujemcov z Petrovca, ako aj z bližšieho a ďalšieho okolia. Evidovali sme však aj absenciu viacero doteraz veľmi agilných rekreantov, resp. veteránov, ktorí v minulosti dosahovali pozoruhodné výsledky.

Beh v Petrovci je súťažného charakteru a účastníkov zoradili do 8 rozličných kategórií. V rámci nich najlepších bežcov aj symbolicky odmenili diplomom, medailou a darčekom. Deti predškolského veku behali na 200 m, 1. a 2. ročník ZŠ na 400 m, 3. a 4. ročník  na 1000 m, 5. a 6. ročník  na 2000 m, 7. a 8. ročník  na 4 km, stredoškoláci a plnoletí na 8 km, plnoletí do 45 rokov a  veteráni starší než 45 rokov na 4 km.

Tohto roku poučení z nedostatkov z minulých ročníkov PM, na ihriskách bol dostatočný počet kontajnerov na odkladanie plastických fliaš z vody. Tie bežci dostávali po absolvovaní dráhy. Takže ich bolo omnoho menej pohodených v areáli športového ihriska.

Prinášame aj menšiu galériu z tohtoročného Petrovského maratónu.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs