Výstava obrazov a okrúhly stôl

🕔9. apr 2013

K SVETOVÉMU DŇU RÓMOV V PETROVCI V máji minulého roku Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec úradne schválilo elaborát Lokálneho akčného plánu (LAP) pre vzdelávanie Rómov v Obci Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2012 – 2015. Takto sa aj Báčskopetrovská obec zapojila do pravidelnejšej a sústavnej

Čitať viac

Dôvera doterajšiemu vedeniu

🕔9. apr 2013

NA VOLEBNOM ZHROMAŽDENÍ MOMS BIELE BLATO V sobotu 6. mája v sieni Domu kultúry v Bielom Blate sa zhromaždilo zo sto matičiarov, aby zhodnotili doterajšiu činnosť, vytýčili si plán práce na tento rok a zvolili nové vedenie. Svojou prítomnosťou ich

Čitať viac

Do pokrajinskej súťaže sa dostali aj Slováci

🕔9. apr 2013

OBLASTNÁ SÚŤAŽ RECITÁTOROV V BÁČI Po absolvovaní obecných prehliadok v obciach Odžaci, Kula, Nový Sad, Srbobran, Báč, Vrbas, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Žabalj, Titel a Temerín najúspešnejší žiaci v prednese krásneho slova aj tohto roku sa stretli v Báči a 23., resp.

Čitať viac

Hajdušičania najpočetnejší

🕔9. apr 2013

NA OBECNEJ FOLKLÓRNEJ PREHLIADKE V PLANDIŠTI V sobotu 6. apríla v sieni plandištského Kultúrneho strediska prebiehala 13. obecná folklórna prehliadka pre dospelých a deti. Zúčastnili sa na nej folklórne súbory Dukati z Margity so srbskými tancami a tancami z Vojvodiny,

Čitať viac

Vysoká úroveň prednesu

🕔9. apr 2013

KONCERT K PRVÝM NARODENINÁM KOVAČICKÉHO ZBORU Takmer päťsto milovníkov hudby z Kovačice, Báčskeho Petrovca a Starej Pazovy sledovalo Koncert ľudových, zábavných a zborových piesní 6. apríla v Dome kultúry v Kovačici. Poldruhahodinový vydarený program bol venovaný prvému výročiu založenia Mužského komorného zboru a začiatku činnosti novozaloženého

Čitať viac

Deň študentov

🕔9. apr 2013

V NOVOM SADE Deň študentov sa v našej krajine oslavuje ako spomienka na 4. apríl roku 1936, keď sa v Belehrade udiali demonštrácie proti zosilneniu fašizmu, v ktorých zahynul jeden študent. V priebehu minulých rokov sa Deň študentov na Univerzite v Novom Sade neoslavoval. Avšak v tomto

Čitať viac

Spomienky jedného kresliara

🕔9. apr 2013

Takmer celý marec a prvú dekádu apríla návštevníci veľkej galérie Domu Vojska Srbska v Belehrade mali príležitosť kochať sa v mnohorakých kresbách, maľbách, ilustráciách, portrétoch (na snímke) a grafikách spisovateľa a maliara Momu Kapora, ktorý narodeniny mal 4. apríla. Výstava menom Spomienky jedného kresliara

Čitať viac

Pop Up: predajná výstava vlastných vydaní

🕔9. apr 2013

Zaujímavý spôsob skrátiť reláciu medzi knihou a čitateľom objavilo desať vydavateľstiev, ktoré v užšom strede Belehradu nemajú vlastné kníhkupectvá. V druhej polovici marca a prvom týždni apríla vo vestibule Kultúrneho strediska Belehradu v strede mesta zorganizovali podujatie Pop Up: predajnú výstavu vlastných vydaní, ktoré

Čitať viac

Je tu hodne spoločného

🕔9. apr 2013

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA: VOJVODINA – EMILIA ROMAGNA Starší a skúsenejší pomáha mladšiemu a neskúsenejšiemu. Tento návod neplatí len v živote jedincov mnohých druhov, ale aj v regionálnej politike a spolupráci Európskej únie. Dokladov je neúrekom. Jedným zo súčasných bol i nedávny

Čitať viac

Akceptujú priania návštevníkov

🕔9. apr 2013

S RIADITEĽOM AKVAPARKU V B. PETROVCI  Turistisko-rekreačné stredisko Petroland – podľa slov riaditeľa Stanislava Štefánika – tohtoročnú sezónu plánuje začať už  27. apríla, k čomu iste neprospeje chladné počasie v marci a ešte aj začiatkom apríla. – Akvapark sme plánovali otvoriť už na sklonku apríla.

Čitať viac