Padina

🕔29. mar 2013

V nedeľu 24. marca v Padine bola akcia vysádzania mladých stromov, s cieľom zachovať čistý vzduch, zdravú výživu, čistú a zdravú pitnú vodu a zdravé, čisté prostredie pre občanov tejto slovenskej dediny. Akciu vysádzania mladých agátov, amerických čiernych orechov, gledíčií,

Čitať viac

Slankamenské Vinohrady

🕔29. mar 2013

Po voľbách na členov Rady Miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady, ktoré sa uskutočnili 10. marca, novozvolení členovia so štvorročným mandátom sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v sobotu 23. marca. Za predsedu RMS zvolili Janka Alexu a podpredsedníčkou sa stala Anna Vesteková. Na zasadnutí

Čitať viac

Papierové bociany privábili živé

🕔29. mar 2013

Isté je, že na pohľad idylické sriemske dedinky zdieľajú osud priemernej vojvodinskej dediny 21. storočia. Starých prázdnych domov je čoraz viacej, práve tak ako i ľudí, ktorí odchádzajú: buď úplne preč z Lugu, prípadne dočasne „na zárobky”, alebo priamo na

Čitať viac

Od malička v náboženskom duchu

🕔29. mar 2013

Niektoré rodinné zvyky v Padine už dávno zanikli, ale niektoré cirkevné zvyky sa v padinských rodinách zachovali dodnes. Aj v súčasnosti deti v rodine získavajú prvé poznatky o učení Písma Svätého. Rodičia posielajú svoje deti do Nedeľnej školy, aby od

Čitať viac

Nové moderné strediská vedomostí

🕔28. mar 2013

Cezhraničný projekt Knižnice pre novú dobu sa začal realizovať 1. novembra 2012 s cieľom podporiť knižnice v Srbsku a Chorvátsku. Tieto kultúrne ustanovizne sa majú stať modernými strediskami vedomostí. Projekt podporuje IAN Medzinárodná sieť pomoci z Belehradu a Mestská knižnica s čitárňami z Vinkoviec a finančne európske

Čitať viac

Výročia v marci 2013

🕔28. mar 2013

15. marca 1923 v Česku, v Prahe, zomrel Jozef Viktor Rohoň, paleontológ, lekár a univerzitný profesor, prvý organizátor divadelných predstavení v Petrovci. (Pripomíname si 90. výročie smrti.) 16. marca 1828 na Slovensku v Slavošovciach sa narodil Pavol Dobšinský, folklorista, redaktor, básnik, prekladateľ a

Čitať viac

V práci na spoločnom obraze

🕔28. mar 2013

Padinskí insitní maliari zoskupení v združení Smäd pre Turistickú organizáciu Obce Kovačica začali maľovať obraz veľkosti 2 x 1,5 m. Iniciátorom akcie bol Ján Pap, predseda TO, s tým, že táto organizácia bude potom predstavovať padinských maliarov na všetkých turistických podujatiach.

Čitať viac

Vyskúšali si vedomosti

🕔28. mar 2013

Aj tohto roku v súlade s rozhodnutím Výboru pre vzdelávanie NRSNM, presnejšie Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl, v tom istom dni – tentoraz to bolo v piatok 22. marca – prebiehali medziobecné súťaže zo slovenčiny pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl vo všetkých štyroch

Čitať viac

Nové divadlá vo vynovenej sieni

🕔28. mar 2013

Aj keď ide o tematický festival, 19. ročník festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) má niekoľko príznačností. Začal sa a aj doznie v marci, i keď doposiaľ prebiehal presne podľa stanovených pravidiel, kde sa píše, že sa „organizuje v posledný marcový, prípadne aj v

Čitať viac

Doktorom proti svojej vôli

🕔28. mar 2013

Na budúci rok si Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici pripomenie – a veríme, že v súlade s možnosťami aj oslávi – 20. výročie nepretržitej práce. Budú sa veru pivnickí čemanovci mať čím pochváliť a do zoznamu inscenovaných predstavení priradia aj v tejto chvíli to najnovšie,

Čitať viac