PRVOMÁJOVÉ SVIATKY

🕔9. mája 2013

PRVOMÁJOVÉ SVIATKY V PRÍRODE PRI KANÁLI. Viacdňové voľno z príležitosti Sviatku práce aj mnohí Kulpínčania využili na odchod do prírody. Na kanál vedľa osady sa vybrala nejedna skupina mládeže, ale aj starších. V tých dňoch v osade bolo menej ľudí a teda aj menší

Čitať viac

Každý jeden dinár má hodnotu

🕔9. mája 2013

Takmer každodenne novinové články a televízne príspevky prinášajú nemilé správy. Dozvedáme sa o ťažkom živote ľudí, o ktorom sme mysleli, že v 21. storočí nie je možný. O ťažkej chudobe a čoraz väčšom počte chorých ľudí, najmä detí. Môžeme si prečítať články, pozrieť príspevky a pomyslieť

Čitať viac

Blaženka Muchová si s bocianmi potykala

🕔9. mája 2013

– Chcela by som vidieť, ako vyzerá, keď dieťatko príde na svet. Zoberieš ma so sebou do pôrodnice? – opýtala sa trinásťročná Blaženka svojej mamy, ktorá pracovala ako anesteziologička v novosadskej pôrodnici Betánia. A šli ruka v ruke do pôrodnej sály, kde „bociany“

Čitať viac

JARNÉ UPRATOVANIE

🕔9. mája 2013

JARNÉ UPRATOVANIE DETSKÉHO PARKU V PADINE je každoročnou úlohou susedovcov z Ulice Jánošíkovej. Prednedávnom, v druhej polovici apríla sa pätnásť rodín dalo dokopy, nakúpili všelijaké farby a dali sa do práce. Jedni upratovali park, kosili, sadili kvety, mladé stromky, druhí

Čitať viac

Veľká zlatá tomanovka

🕔9. mája 2013

Dobrú, lepšiu či najlepšiu pálenku je niekedy rovnako ťažko vyrobiť ako aj dobré víno, ba niekedy aj ťažšie. Tohtoročné hodnotenie silných ovocných páleniek priemyselného a remeselníckeho typu výroby sa uskutočnilo 26. apríla 2013 z príležitosti 80. výročia Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu

Čitať viac

Urýchlene za dva týždne

🕔9. mája 2013

Príliš chladné, daždivé, dokonca aj snehové počasie na začiatku jari odročilo významné poľné práce takmer o celý mesiac. Podobne bolo aj na majetku Poľnohospodárskeho družstva Poľokoop v Laliti, kde jarnú sejbu vykonali urýchlene, za dva týždne, a všetky práce skončili 27. apríla 2013. Tento

Čitať viac

Kovačica

🕔9. mája 2013

V rámci projektu Regionálne turistické info stredisko v Kovačici 22. a 23. apríla usporiadali prednášky a dielne na témy Príprava a implementácia projektu z turistickej oblasti a Význam medziobecných a regionálnych iniciatív v turistike. Výcvik usporiadaný predovšetkým pre zamestnaných v

Čitať viac

Vyhlásili najúspešnejších podnikateľov a manažérov

🕔9. mája 2013

Cenu Najlepší volia najlepších, ktorú podnikatelia a manažéri udeľujú svojim kolegom na základe ich výsledkov práce a celkového vplyvu na hospodársky rozvoj Srbska, tento rok udelili po tretíkrát vo štvrtok 25. apríla  na sympóziu v Belehrade. Medzi nositeľmi osobitných uznaní

Čitať viac

Báčsky Petrovec

🕔9. mája 2013

V utorok 23. apríla predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Brna oficiálne vyhlásil, že referendum o zavedení samozdanenia na roky 2013 – 2018 nebolo úspešné, lebo sa na ňom zúčastnilo iba 1 010 petrovských voličov z celkového počtu 5 895 evidovaných vo voličskom

Čitať viac

Schválili správy, plány a programy…

🕔9. mája 2013

V piatok 26. apríla 2013 vo veľkej sieni budovy obecnej správy sa uskutočnilo 12. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom 35 prítomných výborníkov za necelé dve hodiny absolvovalo rokovací program pozostávajúci zo šestnástich bodov. Výborníci najprv rokovali o správe o

Čitať viac