ZASADAČKA ZHROMAŽDENIA ALIBUNÁRSKEJ OBCE

🕔19. mar 2013

ZASADAČKA ZHROMAŽDENIA ALIBUNÁRSKEJ OBCE bola v polovici marca svedkom udalosti, aká sa tu neodohráva často. Namiesto politických diskusií a replík, sieňou sa vyše dvoch hodín ozývala duchovná hudba v prednese cirkevných spevokolov baptistických cirkevných zborov z viacerých prostredí. Medzi účastníkmi

Čitať viac

Mali by sme byť Slováci vždy a stále

🕔19. mar 2013

Od založenia svojrázneho parlamentu Slovákov v Srbsku v jej čele je Anna Tomanová-Makanová. Teda nielen z funkcie aj aktuálnej predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ale aj z tej ľudskej stránky mala nám čo povedať k 10. výročiu pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Pravdaže,

Čitať viac

So zámerom na skvalitnenie vzdelávania po slovensky

🕔19. mar 2013

O oblastiach pôsobenia, ktorým v uplynulých rokoch venovali náležitú pozornosť vo Výbore pre vzdelávanie NRSNM, a o tom, kde dosiahli najviditeľnejšie výsledky, nám rozprávala PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka a koordinátorka tohto výboru. − Sledovali sme predovšetkým problémy vo vzdelávacom systéme a stanovisko zákonov na menšinové školstvo.

Čitať viac

Desaťročie v objektíve

🕔19. mar 2013

Napriek všetkým definíciám a teóriám podstatou fotografie je zachytiť okamih a zachovať svedectvo: od chvíľ pobytu v cudzine, cez rodinnú oslavu, po účasť na bežnej schôdzi. Rovnako tak, ako nám dokáže priblížiť ďaleké kraje, snímka vie byť aj sondou do minulosti. Nielen napísané

Čitať viac

MAREC SA CHÝLI KU KONCU

🕔19. mar 2013

MAREC SA CHÝLI KU KONCU, no netreba zabúdať ani na jeho začiatky. Tie v Master stredisku Novosadského veľtrhu spestril súbor prvých tohtoročných podujatí: od salónu kníh po výstavu umenia. A vstup na tieto zase spestrila výstava umeleckých zástav v rámci podujatia Art Expo.

Čitať viac

ZÁHRADA

🕔19. mar 2013

ZÁHRADA – dejisko stretov prírody a umenia je názov skutočne zaujímavej výstavy Danijely Mladenovićovej (1979) zo Šabca. Prebiehala v prvej polovici marca v Galérii združenia výtvarných umelcov Srbska v Belehrade, pútajúc pozornosť návštevníkov zvlášť koloritom malieb a expresivitou výrazu. Výstava bola vlastne úvodnou

Čitať viac

MALIAR JANO ŽOLNAJ

🕔19. mar 2013

GALÉRIA BABKA A MALIAR JANO ŽOLNAJ účinkovali od 25. do 28. februára v Belehrade na 32. medzinárodnom veľtrhu plavectva. Vo výzve vedenia Belehradského veľtrhu pre Pavla Babku, riaditeľa Galérie Babka, sa písalo, aby sa táto obrazáreň zúčastnila na burze nautiky s maľbami na

Čitať viac

Súťažilo iba osem dám

🕔19. mar 2013

Do finálového kola súťaže žien v prednese poézie a prózy, ktorá sa bude konať začiatkom apríla na pôde Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci, z oblasti Báčka postúpili: v súťaži poézie pre ženy do 25 rokov Nataša Rybárová z Petrovca, zo skupiny žien nad 25 rokov Anna

Čitať viac

SME BOŽÍM DAROM JEDNI PRE DRUHÝCH

🕔19. mar 2013

POD HESLOM SME BOŽÍM DAROM JEDNI PRE DRUHÝCH v jánošíckom chráme Božom usporiadali pôstny večierok ku Dňu žien. Lavice v kostole v podvečer 6. marca boli plné detí, rodičov a starých rodičov. Jánošícke deti z detskej besiedky spolu s katechétkami pripravili príležitostný program, pričom

Čitať viac

Kvalitnejšie služby na oddelení rádiológie

🕔19. mar 2013

V Dome zdravia Dr. Mladena Stojanovića v Báčskej Palanke nedávno digitalizovali zariadenia na oddelení rádiológie. Nové vybavenie stálo 3,7 milióna dinárov, z čoho prevažnú časť (3 milióny) poskytla obec z obecných rozpočtových zásob a 700-tisíc vložil Dom zdravia. Doteraz na oddelení rádiológie používali staré

Čitať viac