Nitrianske fašiangy prinesú ľudové tradície do centra mesta

🕔7. feb 2013

Pešou zónou prejde Veľký fašiangový sprievod plný masiek, maškár, mažoretiek, choduliarov, folkloristov a spevákov, do ktorého sa môže zapojiť každý. Nitrianske fašiangy prinesú ľudové tradície do centra mesta aj tento rok. V utorok 12. februára bude od 10:00 na Svätoplukovom

Čitať viac

Padinčania v Šíde

🕔7. feb 2013

Vo štvrtok 31. januára v sieni Slovenského domu v Šíde v rámci realizácie projektu NRSNM, aby si účastníci minuloročného detského divadelného festivalu 3 x Ď vymenili programy, sa domácemu obecenstvu predstavili mladí ochotníci z Padiny. Predstavili sa dvomi inscenáciami: Dedko rieši záhadu a Vesmírni

Čitať viac

Tlačovka

🕔7. feb 2013

Noviny aj napriek elektronickým médiám predsa majú svoje vyhranené miesto v spoločnosti. A kde sú noviny, resp. iné médiové prostriedky, tam sú i novinári a s nimi súvisiace tlačové konferencie, tlačové porady, tlačové besedy – čo je základným pomenovaním pre akcie tohto druhu. Okrem spomenutých

Čitať viac

Prvá láska nastorako

🕔7. feb 2013

Návod „vedieť ako“ prakticky zvládnuť spisovateľské, novinárske a podobné remeslá ponúka kvalitná kniha Milana Ferka (sprievodný text napísal Jozef Mlacek) Prvá láska nastorako. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Tatran roku 1989 v edícii Čítanie študujúcej mládeže. Príručka nielen pre študentov a nie iba pre

Čitať viac

Porada v Smoleniciach

🕔7. feb 2013

Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na

Čitať viac

Za Jánom Čapeľom-Lolom 24. 4. 1952 − 16. 1. 2013

🕔7. feb 2013

IN MEMORIAM Ján Čapeľa-Lolo sa narodil v Aradáči, kde žil a pracoval celý život. Celých 40 rokov bol zamestnaný v podniku DTD v Zreňanine ako údržbár chotárnych kanálov a merač podzemných vôd, kde o ňom bolo počuť len pekné slová. Keď sa dedinou

Čitať viac

Dobre pripravená ponuka

🕔7. feb 2013

Päťčlenná výprava Turistickej organizácie Obce Kovačica sa štyri dni uchádzala o priazeň návštevníkov Veľtrhu turistiky v Bratislave. Ján Pap, Pavel Sampor, Ivana Zovko z TOOK, Dragan Vladić, člen Správnej rady TOOK, a Darina Dudková pobudli na 19. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Na

Čitať viac

Oslávili Deň knižnice

🕔7. feb 2013

Z dejín sa dozvedáme, že po založení Srbských čitární v Irigu a Novom Sade roku 1869 aj v Báčskej Palanke vzrástol záujem o knihu. Výsledkom bolo založenie Čítacieho spolku a knižnice. Dnes je Ľudová knižnica Veljka Petrovića umiestnená vo veľkolepej budove z 19. storočia s moderne upravenými miestnosťami a bohatým

Čitať viac

O dievčatku, ktoré všetci poznajú

🕔7. feb 2013

Kamaráti, iste všetci dobre poznáte rozprávku o dievčatku, ktoré od babky dostalo peknú červenú čiapočku a keďže ju často nosilo, inak ju ani nevolali, len Červená Čiapočka. Ľudovú rozprávku o jej príbehu poznajú deti vo viacerých krajinách a pretrváva už veľmi dlho. Prvýkrát ju

Čitať viac

I. Furdík rokoval s V. Skalským o spolupráci ÚSŽZ a SZSZ

🕔7. feb 2013

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 4. februára 2013 na pôde úradu Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Vladimír Skalský informoval o činnosti a plánoch Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Česko-slovenského klubu na rok 2013 a o plánovaných

Čitať viac