Desaťročné prístrešie vojvodinských Slovákov

🕔23. jan 2013

K 10. VÝROČIU ZALOŽENIA NRSNM Založená bola v nepriaznivých rokoch. Rozvíjala sa v dobe búrlivých politických zmien a v priebehu desať rokov sa stala vyspelou inštitúciou. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) bola založená 18. januára v roku 2003. Príslušníci slovenskej národnosti využili právo

Čitať viac

Nerobiť rozdiely medzi jazykmi

🕔23. jan 2013

OPÝTALI SME SA ZA VÁS Uvádzanie cyrilských názvov v displejoch autobusov mestskej hromadnej dopravy v Novom Sade pútalo v uplynulých dňoch nemalú pozornosť tunajšej a širšej verejnosti. Bol to podnet navštíviť inštitúciu pokrajinského ombudsmana a isté súvislosti ozrejmiť v rozhovore s  Evou Vukašinovićovou, zástupkyňou

Čitať viac

Starší a mladší obyvatelia

🕔23. jan 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ZORAN JANČIĆ, NÁMESTNÍK RIADITEĽA REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVU – Keď ide o vek obyvateľstva, ktorý údaj bol pre vás osobitne zaujímavý? – Ten súvisí s priemerným vekom obyvateľov podľa národnostnej príslušnosti, čiže s tým, aký je ten u jednotlivých národov,

Čitať viac

Viac iba Rómov a nerozhodných

🕔22. jan 2013

ZREŇANIN Z publikácie Republikového štatistického ústavu Obyvateľstvo Srbska podľa nacionálnej štruktúry sa dozvedáme, že na území mesta Zreňanin v súčasnosti žije 123 362 obyvateľov. Z toho 91 579 je Srbov. Potom nasledujú Maďari, ktorých je 12 350. Nasleduje skupina občanov,

Čitať viac

Počet obyvateľov klesol o 2 616

🕔22. jan 2013

V rámci sťahovania slovenských osadníkov na Dolnú zem, po porážke Turkov na týchto priestranstvách, roku 1802 bola založená Kovačica. Osadu založili Slováci, ktorí sa po povodniach v Bardáni najprv presťahovali do Ečky, kde však neboli spokojní s postojom zemepána. Preto

Čitať viac

Pokles počtu Slovákov o 9 percent

🕔22. jan 2013

Už v predbežných výsledkoch sčítania obyvateľov z roku 2011, ktoré zverejnili približne pred polrokom, sa uvádzalo, že v súčasnosti v Obci Báčsky Petrovec žije 14 254 obyvateľov, čo nasvedčovalo, že ide o pokles počtu obyvateľov o 427 v porovnaní s počtom zo sčítania z roku

Čitať viac

V meste žije 5 212 Slovákov

🕔22. jan 2013

Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011, v Srbsku dnes žije 52 750 Slovákov. Vzhľadom na túto skutočnosť možno konštatovať, že asi 10 percent príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije práve v Starej Pazove – 5 212.  Na

Čitať viac

O jednu dedinku menej

🕔22. jan 2013

Podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 v Šídskej obci je o 385 slovenských duší menej ako v roku 2002. K spresneniu uvedieme číslice, ktoré hovoria, že v samom meste Šíd a v 18 dedinách prislúchajúcich tejto obci v roku 2011 žilo 2 136 občanov, ktorí

Čitať viac

Vcelku viac, Slovákov menej

🕔22. jan 2013

Údaje o tom, že sa počet Slovákov v Srbsku znížil, sú už všetkým dobre známe. Medzi dvomi sčítaniami obyvateľstva počet Slovákov klesol o 6 271, čo veľmi jasne ilustruje túto skutočnosť. Prevažný počet Slovákov v Srbsku (95,4) žije vo Vojvodine (50 321), kde sa

Čitať viac

Smernica a zdroj

🕔22. jan 2013

Na úvod trocha štatistík ako na tom sme a ako to môže byť ďalej. Lebo štatistické údaje vravia jasnou rečou, v duchu toho: fakty sú sväté, interpretácie voľné. Štatistika totiž zasahuje aj do dejín, aj do demografie, aj do rozvoja, aj do

Čitať viac