Bohatá, pestrá a sladká ponuka

11.okt 2013

Kovačické ženy na tohtoročnom Kovačickom októbri ponúkli výstižnú ukážku svojej celoročnej práce, ako aj nepretržitej snahy o zachovanie slovenskej kultúry a identity.

Jarmok umenia otvorila Oľga Beňová, konzulka SR v Srbsku

Jarmok umenia otvorila Oľga Beňová, konzulka SR v Srbsku

V nedeľu 6. októbra na novootvorenom javisku na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica prebiehal príležitostný kultúrno-umelecký program a pod šiatrami a na stánkoch sa uskutočnil doteraz najnavštevovanejší a najlepšie zorganizovaný, v poradí siedmy Jarmok umenia, ako aj tradičná Tortiáda. V popoludňajších hodinách sa vo viac ako hodinovom programe striedali početné tanečné, recitátorské a spevácke body za hudobného sprievodu ľudového orchestra pod vedením hudobníka Janka Dišpitera. V programe vystúpili deti, členovia HFS pri ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, mladučké recitátorky Darinka Tomanová a Elenka Straková, členky novozaloženej ženskej speváckej skupiny pôsobiacej pri Ženskom spolku v Kovačici, Ing. Miloš Kunkel z Piešťan, ktorý zahral na niekoľkých najtypickejších slovenských nástrojoch, a ženská spevácka skupina zo Spolku žien Dren z Gardinoviec. Po uvítacom príhovore predsedníčky Ženského spolku Zuzany Jonášovej Jarmok umenia a Tortiádu slávnostne otvorila Oľga Beňová, konzulka SR v Srbsku. Tohto roku sa na jarmoku umenia okrem početných hostiteľov a predstaviteľov spolkov žien z Kovačickej obce zúčastnilo aj viac ako 50 združení z rôznych kútov Vojvodiny a Srbska, tiež zo zahraničia. Okrem tradičných výšiviek, ručných prác, návštevníci si mohli kúpiť aj rôzne predmety úžitkového umenia a pochúťky storakých chutí. Na stánkoch mohli totiž ochutnať všelijaké špeciality domácich tradičných kuchýň z celej Vojvodiny a širšie.

Záber z vystúpenia najmladších účastníkov programu

Záber z vystúpenia najmladších účastníkov programu

Na tradičnej Tortiáde, prehliadke cukrárskeho kumštu kovačických žien, sa zúčastnilo 18 tort. Tieto sladké pochúťky boli vo väčšine prípadov klasického obdĺžnikového či okrúhleho tvaru, skromnejšie alebo bohatšie ozdobené, ale všetky rovnako chutné, každá si našla toho, kto ju zje. Čokoládový džin, Katarína, lieskovcová, ananásová, kokosová, dobošová, zebra, japonský vietor – opravdivé umelecké diela šikovných ženských rúk sa vypredali za veľmi krátky čas. Prostriedky z predaja tort sú určené na podporu ďalších aktivít Ženského spolku v Kovačici.

Do tanca a na dobrú náladu na tomto vydarenom tradičnom podujatí hrali členovia slovenského ľudového orchestra zo Starej Pazovy a večer ich vystriedala petrovská skupina Big Foot, ktorá úspešne roztočila ľudovú veselicu.

A. Chalupová

Na jarmoku sa dalo všeličo kúpiť…

Na jarmoku sa dalo všeličo kúpiť…

Krásne slovenské piesne zazneli v prednese novozaloženej speváckej skupiny žien vyobliekaných do ešte krajších kovačických krojov

Krásne slovenské piesne zazneli v prednese novozaloženej speváckej skupiny žien vyobliekaných do ešte krajších kovačických krojov

Nechybovali ani slovenské bryndzové halušky kovačickým spôsobom

Nechybovali ani slovenské bryndzové halušky kovačickým spôsobom

Lákavé cukrárske kumšty boli nielen pekné, ale aj veľmi chutné

Lákavé cukrárske kumšty boli nielen pekné, ale aj veľmi chutné

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs