Bohatá programová náplň osláv

13.okt 2015

Bohatá programová náplň osláv

Na spoločnom koncerte vystúpila aj ženská spevácka skupina KUS Bratstvo

Na spoločnom koncerte vystúpila aj ženská spevácka skupina KUS Bratstvo

Pamiatka na posviacku kostola v Hajdušici, ktorú v tejto osade oslavujú v druhú októbrovú nedeľu, sa dávno pozmenila na opravdivé dedinské oslavy, keď obyčajne hajdušickí rodáci prichádzajú do rodiska, navštevujú príbuzných a známych. Túto obyčaj prebrali aj hajdušickí Neslováci.

Skorej sa kirvaj oslavoval iba v kostole a jeho záväznou zložkou bola aj jarmočná časť, ktorej sa najviac tešili deti, lebo si tam mohli kúpiť všelijaké hračky, domáce cukrovinky. Záväzným obsahom bol aj kolotoč a v poslednom období aj iné obsahy luna parku.

Tak je aj dnes, ibaže k týmto tradičným obsahom pribudli aj ďalšie, takže hajdušický kirvaj dostal omnoho bohatšiu programovú náplň. Prispievajú doň združenia občanov, ktoré sa snažia pripraviť programy.

Miroslav Miksád (vpravo) uvaril najchutnejší guláš

Miroslav Miksád (vpravo) uvaril najchutnejší guláš

Tohto roku sa oslavy kirvaja začali týždeň skôr, keď hajdušickí strelci zorganizovali turnaj v triafaní hlinených terčov. Zúčastnilo sa ho 13 mužstiev z Kovačice, Padiny, Báčskeho Petrovca, Zreňanina a iných osád, hlavne banátskych. V konkurencii tímov najlepší bol celok zo Sakule, a v konkurencii jednotlivcov najlepšie triafal Branko Drljača z Plandišta.

Piatok večer je už niekoľko rokov dozadu vyhradený pre spoločný celovečerný koncert slovenského KUS Bratstvo a srbského KUS Biseri. Okrem domácich ochotníkov na tohtoročnom programe vystúpili aj hostia z územia obce Plandište. Spievalo sa a tancovalo po slovensky, srbsky, rumunsky. Spevom a tancom ochotníci divákov zaviedli do Užica, Leskovca, Šumadije, medzi Bunjevcov na severe Báčky, ale zostali aj na banátskej pôde.

V sobotu 10. októbra na futbalovom ihrisku FK Hajdušica zorganizovali turnaj v malom futbale kohútikov. Zúčastnili sa ho tri mužstvá a vyhral celok Naftagas Boka. Hral sa aj turnaj v dievčenskom futbale a spomedzi troch tímov najlepšie boli futbalistky z Grebenca. V poobedňajších hodinách majstrovský zápas zohrali pionieri Hajdušice a Vulturul Grebenac, v ktorom boli lepší domáci futbalisti (6 : 2).

Tanečná skupina KUS Biseri

Tanečná skupina KUS Biseri

V poobedňajších hodinách na nádvorí Domu kultúry Klub mladých Kasper zorganizoval v poradí druhú súťaž vo varení gulášu. Dážď síce pokazil celkový pôžitok, avšak tí najvytrvalejší predsa len varili a kamarátili sa pod slnečníkmi. Súťažilo spolu 6 tímov a podľa mienky posudzovacej komisie najlepší guláš uvaril Miroslav Miksád. Nuž a veselá nálada z nádvoria školy sa vo večerných hodinách presťahovala do siene, kde do neskorých nočných hodín bola ľudová veselica.

Ústredné miesto osláv, pravdaže, patrilo slávnostným nedeľným službám Božím venovaným pamiatke na posviacku kostola, ktoré mal na starosti velebný farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić. Pre túto príležitosť pripravili aj skromný program. Na úvod zaspievala cirkevná mládež, po kázni aj spevácka skupina KUS Bratstvo a vystúpil aj mladý klarinetista z Plandišta Mario Cesnak. K programu prispela aj výstava obrazov mladého hajdušického insitného maliara Miroslava Hraška, ktorú nainštalovali v kostole.

Ani tento kirvaj neprešiel bez jarmočných obsahov, ibaže dotieravý dážď vplýval na to, aby ponuka a návštevnosť jarmoku bola skromnejšia než obvykle.

Vladimír Hudec

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs