K 89. narodeninám spisovateľa Jána Labátha

13.okt 2015

K 89. narodeninám spisovateľa Jána Labátha

Ján Labáth v spoločnosti so Zuzanou Čížikovou a Víťazoslavom Hroncom v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pri príležitosti jeho 85. narodenín

Ján Labáth v spoločnosti so Zuzanou Čížikovou a s Víťazoslavom Hroncom v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov pri príležitosti jeho 85. narodenín

Svoje 89. narodeniny dnes oslavuje Ján Labáth, básnik, prozaik a prekladateľ.

Narodil sa v Báčskom Petrovci, kde ukončil aj gymnázium, zatiaľ čo elektroniku vyštudoval v Belehrade. Jeho prvá zbierka Slnečné hodiny vyšla v roku 1958, po ktorej nasledovali: Keď rieky rozvodnia sa (1961), Vzbura oblakov (1963), Jesenná krajiny (1970), Svätec s vypichnutými očami (1971), Váhy (1976), Pokračovanie (1984), Studňa (1988) a iné.

Jeho najnovšou knihou je výber z tvorby Zásvity v čase, ktorú v tomto roku vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.

 

Jasmina Pániková


 

Strom

Zahľadený do nestálosti oblakov

smeje sa rozmarom dúhy,

vpletá silu do náručia vetra

a sníva o miznúcich karavánach

a smúti nad pŕchnucimi letami

a priatelí sa s hviezdami,

dokrikuje ránu,

zapúšťa zvedavosť

do tvrdých ňadier zeme.

 

Belasé neprítomné nebo.

Hlboká popolavá zem.

 

Pohrúžený do svojej samoty

od marca do októbra,

usiluje sa rozkošatiť jedinú neústupčivú vetu:

– Som strom!

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs