Buďme tvoriví

4.apr 2013

V rámci programu Profesionalizácia lokálnych samospráv na spravovanie mládežníckych servisov, ktorý uskutočňuje Stredisko pre prácu mládeže z Nového Sadu za finančnej podpory Veľvyslanectva Holandska a Ministerstva pre mládež a šport našej krajiny, Kancelária pre mladých Obce Báčsky Petrovec realizuje projekt Buďme tvoriví – Let’s be creative.

Účastníčky dielne prezentujú zástupcovi predsedu obce výrobu šperkov

Vedúca projektu Kristína Dostanová bližšie ozrejmila, že z petrovských mládežníkov práve ona absolvovala teoretickú časť programu a ako praktickú si zvolila hore uvedený projekt. Za cieľ si určila zveľadenie možností kvalitnejšieho trávenia voľného času mladých ľudí z územia Báčskopetrovskej obce. Zároveň zorganizovala kreatívne dielne, kde dievčatá mali možnosť sa naučiť vyrábať šperky z polymérnej hliny a drôtu, tiež štrikovať a modelovať z papiera podľa starej japonskej techniky origami. Mládežníčky sa pritom podrobnejšie oboznámili s oblasťami, ako sú dobrovoľnícka práca, mládežnícke združenia a kancelária pre mladých.

V stredu 27. marca v priestoroch Strediska pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike usporiadali výstavu ručne vyrobených šperkov. Výstava bola vlastne výsledkom práce tvorivých dielní, ktoré prebiehali vo februári a marci. Na nich sa zúčastnilo 13 mladých dievčat z Petrovca a žiačok petrovského gymnázia z iných prostredí, ktoré sú ubytované v žiackom domove. Výstava bola predajná a získané peniaze plánovali venovať Združeniu rodičov detí s osobitnými potrebami MY z Báčskeho Petrovca. Okrem vedúcej projektu K. Dostanovej na otvorení sa prítomným prihovoril zástupca predsedu obce Siniša Stanivuk.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs