Po novej streche nové okná

4.apr 2013

Počas rekonštrukčných prác knihy boli prikryté, ale čitateľom vždy prístupné

Vlani v lete bola vykonaná stavebná úprava strechy budovy takzvanej starej Štátnej školy v strede Petrovca, kde v súčasnosti sídli Knižnica Štefana Homolu, ako aj Galéria Zuzky Medveďovej. Strecha bola v katastrofálnom stave a voda pretemokala do každej miestnosti v knižnici i v galérii, takže od konca júna do augusta prebiehala rekonštrukcia povaly celej budovy. V marci tohto roku práce na budove pokračovali a riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová vysvetlila, že tentoraz ide o výmenu okien.

– Peniaze na výmenu devastovaných storočných okien sme získali z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenska v hodnote 8 000 eur. Podľa projektu, ktorý bol dodatočne schválený, peniaze sme získali až koncom roka, a potom sme vykonali verejnú objednávku. Zákazku získal podnik Slovan zo Selenče. Vyhotovili 14 veľkých okien, ktorými nahradili tie staré, tak od ulice, ako aj zo dvora budovy knižnice. Majstri v súčasnosti ukončujú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné po osadení nových okien, včítane úpravy omietky a líčenia miestností.

Hoci práce prebiehali vo všetkých knižničných miestnostiach, prácu knižnice, ako nám potvrdila i riaditeľka, neprerušili. Aj napriek sťaženým podmienkam a všade samému prachu, zákazníkom sa predsa snažili vždy vyjsť v ústrety.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs