Čajový večierok v kysáčskom zbore SEAVC

8.feb 2018

Čajový večierok v kysáčskom zbore SEAVC

Hostia a hostitelia

Dnes večer v miestnostiach fary v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Kysáči bol duchovno-nábožný večierok, ktorý tu prebieha každý rok.

Na tradičnom čajovom večierku boli početní veriaci ako i predstavitelia kultúrno-spoločenských ustanovizní, spolkov, združení, organizácií a iných denominácií. Večierok ani tentoraz neprešiel bez hostí.

Početní prítomní na večierku

Dnes večer to boli predstavitelia cirkevnej správy z aradáčskeho evanjelického a. v. cirkevného zboru. Domáci farár Ondrej Marčok po privítacom príhovore odovzdal slovo aradáčskemu farárovi Vladimírovi Lovásovi. Po jeho duchovnej úvahe sa veršami prihovorila jeho manželka Olinka.

Príhovory a recitácie

Hostia v skratke predstavili aj svoj cirkevný zbor a jeho činnosť. Nasledovali príležitostné príhovory a básne. Prihovorili sa Vinko Stojaković, pravoslávny kysáčsky farár, Mária Šranková z EMC, Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč, Elena Surová, Ilonka Krajčíková, Zorica Pavlovová a Anna Vozárová, riaditeľka kysáčskej školy.

Vystúpenie spevokolu

Hovorilo sa aj o čoraz menšom počte narodených detí, zapisovaní žiakov do slovenských tried, ale i o odchode celých rodín za prácou do zahraničia. Na tieto témy sa zmienili viacerí prítomní a zrejme podobné trendy badať tak v aradáčskom ako i kysáčskom prostredí.

Na večierku sa zároveň podával chutný čaj, slané a sladké pečivá. Zaspieval aj kysáčsky cirkevný spevokol pod taktovkou farárky Dariny Marčokovej. Večierok obohatila i evanjelická mládež. Zahrali, zarecitovali a zaspievali Marína Šmitová, Matej Mucha a Soňa Francistyová.

Spievali sa i spoločné pesničky, všetko s cieľom duchovného posilnenia hosťujúcich aradáčskych a kysáčskych veriacich.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs