Zima s knihou v Aradáči

9.feb 2018

Zima s knihou v Aradáči

Slovenské vydavateľské centrum s tradičným podujatím Zima s knihou včera zavítalo do Aradáča. Na literárnom večierku, ktorý usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej, predstavili knihu ľudovej slovesnosti Enike benike krikel bé, Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej a knihu Ivana Bagľaša z oblasti psychológie Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí.

Vladimír Valentík, Katarína Mosnáková-Bagľašová a Ivan Bagľaš predstavili knižné vydania SVC. V mene organizátora MOMS Aradáč hostiteľkou im bola tajomníčka MOMS Jaroslava Števková (druhá zľava)

Enike benike klikel bé je kniha, ktorú by mala vlastniť každá slovenská domácnosť vo Vojvodine, v ktorej majú deti, ale aj tam kde deti nie sú, lebo možno budú”, – povedal o. i. riaditeľ SVC Vladimír Valentík.

„Pri zbieraní materiálov som vychádzala z kníh, kalendárov a miestnych monografií, v ktorých sa písalo o detskom folklóre, riekankách, uspávankách, detských hrách, ale som vychádzala aj z vlastných výskumov. Tieto rozprávky som nenašla u zberateľov na Slovensku, takže predpokladám, že vznikali buď v tomto prostredí, alebo si ich naši predkovia pred vyše 200 rokmi priniesli. Podľa mňa je veľká hodnota, že sa dodnes tieto prvky detskej ľudovej slovesnosti dajú nájsť v našich dedinách. Okrem rozprávok v knihe sa nachádzajú riekanky, vyčítanky a najviac je detských hier. U nás takéto knihy ešte nie sú vydané. Asi to bolo preto, že detský folklór stále bol živý a staré mamy si spomínali a normálne sa hrali s deťmi, takže

Žiaci Základnej školy Bratstvo ukázali ako sa hralo na čula babu

sme jednoducho nemali potrebu takéto niečo zapisovať. Snažila som sa materiál zozbierať na jednom mieste a od detí závisí či tie hry zasa ožijú, a či sa ich budú hrať aspoň vo svojich rodinách, so svojimi rodičmi”, povedala Katarína Mosnáková Bagľašová po tom, čo si prítomní pozreli ukážku detských hier, ktoré pre túto príležitosť pripravili žiaci Základnej školy Bratstvo.

Metodologicky podložená práca

Podľa slov V. Valentíka, riaditeľa SVC, kniha Ivana Bagľaša je seriózna, za ktorou stojí tvrdá a exaktná práca metodologicky podložená.

„Kniha dokazuje, že je psychológia v súčasnosti exaktná veda. Všetko sa meria a nenecháva sa mnoho priestoru na subjektívnu improvizáciu k téme”, -povedal Valentík.

O svojej knihe, ktorá je vlastne jeho doktorskou dizertačnou prácou Ivan Bagľaš povedal, že je písaná odbornou terminológiou a nesnaží sa byť populárnou a dostať sa bližšie k čitateľovi. Prítomných sa opýtal kde sú priaznivejšie podmienky: na Slovensku, alebo v Srbsku? Keďže odpovede obecenstva boli aj také aj onaké prezradil:

Posýpaním makovičkami knihu Ivana Bagľaša Vladimír Valentík symbolicky pokrstil

„Pohoda je vyššia v Srbsku. Nejde však o ekonomické ukazovatele, ale o to ako sa ľudia cítia. V Srbsku, či už študenti, alebo zamestnanci, sú so sebou spokojnejší, akoby vyrovnanejší a majú väčšiu vnútornú pohodu. To znamená, že náš človek akoby sa vedel lepšie vyrovnať so stresom a nestresuje možno okolo zbytočných vecí. Slováci sú však spokojnejší so životom na Slovensku, avšak tu už ide o štandard, v čom sú ľudia na Slovensku spokojnejší ako v Srbsku” – povedal I. Bagľaš.

Na tomto vydarenom literárnom večierku skrátka predstavili ešte dve knihy SVC, na čiom vydaní sa tiež podieľala Katarína Mosnáková-Bagľašová. Sú to Biografický slovník vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia ako aj druhý zväzok Svetového kalendára. 

„Je to nová periodická publikácia na ktorú môžeme byť pyšní, lebo sme hádam jediná slovenská enkláva vo svete, ktorá sa podujala a dokázala robiť niečo v záujme všetkých krajanských enkláv vo svete” -, povedal o. i. Valentík.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs