Čaro Vianoc v Kysáči

25.nov 2018

Čaro Vianoc v Kysáči

KUS Vladimíra Mičátka organizuje predvianočné stretnutie v každú adventnú nedeľu o 18. hodine v Slovenskom národnom dome.

Prvá adventná nedeľa 2. decembra

Komorný zbor Zvony a Orchestrík zo Selenče

Druhá adventná nedeľa 9. decembra

Baptistická cirkev Kysáč

Tretia adventná nedeľa 16. decembra

Evanjelická metodistická cirkev Kysáč

Štvrtá adventná nedeľa 23. decembra

Kristova duchovná cirkev Kysáč

V každú sobotu a nedeľu od 2. do 23. decembra bude predajná výstava od 16. do 20. hodiny.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs