Celovečerný program KUS Petrovská družina: 125. výročie spolku

14.nov 2016

Celovečerný program KUS Petrovská družina: 125. výročie spolku

Vystúpenie staršej detskej tanečnej skupiny

Vystúpenie staršej detskej tanečnej skupiny

Programy ochotníkov združených v Kultúrno-umeleckom spolku Petrovská družina v domácom, ale i širšom prostredí vyvolávajú veľký cveng.

A to s právom, lebo návštevníci ich programov, akým bol i naposledy celovečerný program Dostaľi sťe peknvo pozdraveňia! zorganizovaný včera večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla, z nich domov odchádzajú s plným srdcom a s krásnym umeleckým zážitkom.

Galaprogramy a celovečerné programy Petrovskej družiny sú chystané s veľkou dávkou entuziazmu, ale sú i premyslené a dynamické.

Tento umelecký skvost, aký Petrovčania prichystali k 125. výročiu pôsobenia spolkárskeho ducha v tomto prostredí, naskutku toho ducha zošľachtil a pozdvihol na najvyššiu ochotnícku priečku.

Presvedčivý výkon znovu zoskupenej staršej tanečnej skupiny

Presvedčivý výkon znovu zoskupenej staršej tanečnej skupiny

O scenár a réžiu sa postarala predsedníčka spolku Daniela Legíňová-Sabová, ktorá sa na začiatku programu i prihovorila prítomnému obecenstvu.

Vedľa nej o chvíľu stal i niekdajší spolkový predseda Ján Brtka a odovzdal spolku i finančný príspevok.

Veselo aj pri „perení“ svadobného šiatra

Veselo aj pri „perení“ svadobného šiatra

A potom sa to už roztočilo spevom, tancami a scénkami na svadobnú nôtu. V tematicky skĺbenom programe petrovskí spolkári prezentovali to, čo v minulom období nacvičili a s čím sa predstavujú aj v iných prostrediach, či na prehliadkach.

Na jubilejnom koncerte vystúpili všetky folklórne súbory súčasného petrovského spolku, tanečníci, speváci a herci.

Na javisku sa striedali jednotlivé body od tých najmladších po tých najstarších spolkárov, popretkávané dramatizovanými folklórnymi scénkami svadobných tradícií v Petrovci. Tie tiež dobre pobavili početné obecenstvo, ktoré nešetrilo svoje dlane povzbudiť ochotníkov na javisku.

Tanečníci, hudobníci a speváci Petrovskej družiny v záverečnom bode

Tanečníci, hudobníci a speváci Petrovskej družiny v záverečnom bode

Mladšie a staršie detské spevácke skupiny nacvičila Milinka Sýkorová, najmladších tanečníkov prichystala predsedníčka Legíňová-Sabová, staršiu detskú, ako i staršiu tanečnú skupinu nacvičil Pavel Pavlíni a mládežníkov prichystal Ján Kováč.

Ako korepetítori s tanečnými skupinami v spolku pracujú Zdeno MakovníkJán Andrášik a s ďalšími hudobníkmi hravo zvládli dvojhodinový koncert.

Svoje body v programe mali aj speváci sólisti Simona Sýkorová, súrodenci Shaili a Pavel Ponigerovci-Forero, Vladimíra Sabová a Maja Levárska. Svojim výkonom tiež si získali obecenstvo, ktoré im srdečne tlieskalo.

Záverom programu po zavďačení sa všetkým, ktorí sa pričinili, aby sa tento program vydaril, tradíciou sa už stalo, že všetky sekcie spolkárov Petrovskej družiny na vlastnom koncerte zaspievajú spoločnú pieseň.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs