Cena Nového života Mišovi Smišekovi

22.apr 2018

Cena Nového života Mišovi Smišekovi

Na 62. Literárnom snemovaní mapovali cestopis v slovenskej vojvodinskej literatúre a literárne dielo jubilantov Miroslava Demáka a Tomáša Čelovského.

Záujemcovia o tradičné literárne podujatie

Na začiatku 62. Literárneho snemovania, ktoré prebiehalo včera – v sobotu 21. apríla v Dome Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci, prítomní minútkou ticha vzdali poctu nedávno zosnulému spisovateľovi Jánovi Labáthovi. Zdenka Valentová-Belićová, šéfredaktorka Nového života, zdôraznila význam výročných stretnutí na oslavu knihy, potom nasledovali príležitostné príhovory. V mene hostiteľov auditórium oslovil Ján Brtka, predseda MSS. Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, sa pozastavila pri akciách Národnostnej rady na motivovaní mladých k literárnej tvorbe, aj o nelogických počínaniach nášho štátu v oblasti vydávania a propagovania kníh v rečiach národnostných menšín. Úspech podujatiu poprial aj Brana Vukadinović, generálny tajomník Združenia spisovateľov Srbska.

Cena Nového života

Mišo Smišek (sprava),odmenený spisovateľ

Nasledovalo tradičné udelenie Ceny Nového života za uplynulý rok. Správu komisie prečítal jej predseda Juraj Bartoš. V posudzovaní 69. ročníka časopisu Nový život boli i Katarína Hricová a Anna Vršková, ako členky. Členovia komisie kvitujú v pozorovanom období pomerne skromný počet pôvodných literárnych prác autorov z radov Slovákov žijúcich v Srbsku a pozornosť im upútalo šesť príspevkov. Dvojtretinovou  väčšinou sa rozhodli Cenu Nového života za rok 2017 udeliť Mišovi Smišekovi za poviedku Kroky, uverejnenú v dvojčísle 3-4. Laureátovi, spisovateľovi a výtvarníkovi Mišovi Smišekovi (1957), Laliťanovi teraz žijúcemu v Boľovciach cenu udelil Vladimír Valentík, riaditeľ SVC.

Slávnostná časť snemovania bola venovaná aj životných jubileám Miroslava Demáka (70. narodeniny) a Tomáša Čelovského (60). Obidvaja jubilanti žijú na Slovensku, M. Demák sa však na stretnutí zúčastnil, T. Čelovský svoju neprítomnosť ospravedlnil. K Demákovmu životnému jubileu pripravenými textami zagratulovali Zuzana Týrová a Martin Prebudila, o tvorbe T. Čelovského hovorili Zoroslav Spevák a Zuzana Čížiková.

Cestopis pod lupou

Pracovná časť snemovania bola venovaná cestopisu

Pochvaľujeme výber ústrednej témy pracovnej časti snemovania: Cestopis v slovenskej vojvodinskej literatúre. Ako v závere stretnutia konštatoval moderátor Martin Prebudila, táto žánrová oblasť je sčasti zmapovaná, ale otvára sa aj širší priestor na výskum tohto žánru. Osem diskutérov však vrhli dostatok svetla na pestovanie tohto dokumentačno-publicisticko-umeleckého žánru u autorov v našich končinách. Na určenú tému hovorili: Marína Šimáková-Speváková (o začiatkoch cestopisného žánru u nás), Zuzana Čížiková (o cestopisoch v Národnej jednote a dobovej tlači), Juraj Bartoš (o cestopisoch Andreja Čipkára), Annamária Boldocká-Grbićová (o cestopisoch Miliny Vrtunskej), text Ota Filipa (o cestopisoch Miroslava Demáka) prečítal M. Prebudila, Vladimíra Dorčová-Valtnerová (o cestopisoch Vladimíra Dorču), Viera Dorčová-Babiaková (o cestopisoch Jána Dorču) a na záver M. Prebudila poukázal na dokumentárnu fotografiu v službe cestopisných záberov Jána Kišgeciho. Všetky príspevky i z tohto Literárneho snemovania (v súlade s pokynmi organizátorov na tvári miesta tie rozsiahlejšie prednesené iba ukážkovo) budú zverejnené v nasledujúcich číslach Nového života.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs