Cena Zuzany Kardelisovej – Márii Kalmárovej

9.nov 2015

Cena Zuzany Kardelisovej – Márii Kalmárovej

Cena-Kardelisovej

Najvyššie ocenenie festivalu – herečke Márii Kalmárovej zo Slovenska

Spustila sa opona za 12. festivalom Zuzany Kardelisovej v Kysáči. Cena Zuzany Kardelisovej sa dostala Márii Kalmárovej za stvárnenie postavy profesorky v predstavení Zborovňa Dubnického divadla zo Slovenskej republiky.

Cenu za najlepšie predstavenie, ktoré bude predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, na Slovensku, udelili Divadlu VHV, Báčsky Petrovec, za hru Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej Hore nohami a v réžii Hany Tancikovej.

Osobitná cena Kultúrneho centra Kysáč sa dostala do rúk Hane Tancikovej za réžiu, scénu a kostýmy v spomenutom predstavení.

Diplom udelili najmladšiemu účastníkovi na festivale Sašovi Šimákovi z Padiny za stvárnenie postavy syna v predstavení Čo?

Z príležitosti 110. výročia divadelníctva v Kysáči Osobitnú cenu Kultúrneho centra Kysáč udelili tiež bývalým zaslúžilým divadelným ochotníkom Michalovi Gombárovi, Pavlovi Grňovi, Pavlovi Kyseľovi, a Alžbete Erke Grňovej (post humne)

Odborná porota pracovala v zložení: Alexander Bako (predseda) Ján Kohút a Michal Ďurovka.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs