Stretli sa penzisti

8.nov 2015

Stretli sa penzisti

Krásne slovo ľuďom v jeseni života je ako soľ nad zlato

Krásne slovo ľuďom v jeseni života je ako soľ nad zlato

Približne 40 hložianskych penzistov sa dnes stretlo v rámci 2. ročníka podujatia Slnečná jeseň života.

V kaviarni Pod lipami sa im najprv prihovoril ich predseda Ján Haška. Penzistky a členky Spolku žien Slovenka Zuzana Turóciová, Zuzana Dudková, Anna Galambošová a Zuzana Šranková spestrili krásne slnečné nedeľné popoludnie prednesmi veršov a úvah na rôzne témy. Pri chutných koláčoch a občerstvení si, pravdaže, pohovorili predovšetkým o rokoch minulých i o tom, čo ich ešte v jeseni života čaká.

Juraj Bartoš

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs