Oslavy novosadského Šafárika

8.nov 2015

Oslavy novosadského Šafárika

Hostia-na-akademii

Hostia na slávnostnej akadémii si najprv vypočuli hymny

Slávnostnou akadémiou a kvalitným galakoncertom novosadskí Slováci oslávili 95. výročie svojej bohatej a úspešnej činnosti. V budove NIS sa včera stretlo zo dvesto terajších a niekdajších členov Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika (založeného pôvodne roku 1920 ako Československá beseda), tamojšieho cirkevného evanjelického a. v. zboru, Miestneho odboru Matice slovenskej a početných hostí.

Úvodom slávnostného zhromaždenia odzneli hymny Slovenskej republiky a Republiky Srbska a na záver hymnická pieseň Materinská moja reč. Prítomných privítala úradujúca riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Choreografia Od konopí po rubáš

Choreografia Od konopí po rubáš

Prihovorili sa aj Člen Mestskej rady Mesta Nový Sad, poverený kultúrou, Vanja Vučenović a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbska Dagmar Repčeková. Bol prečítaný aj pozdrav riaditeľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varšu a udelené ďakovné listy.

Po otvorení výstavy panelových fotografií Michala Madackého so zábermi zo slovenských dedín vo Vojvodine nasledoval vynikajúci folklórny program. Vystúpili hudobníci, tanečníci, speváčky a divadelníci SKC Pavla Jozefa Šafárika. Po ukončení úradnej časti programu nasledovala ľudová veselica v Slovenskom dome.

Dnes do rámca osláv zaradili slávnostné Bohoslužby v slovenskom evanjelickom kostole.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs