Certifikáty pre praktikantov v obci

12.jún 2013
Záber z odovzdávania certifikátov o zdolaní praktikantskej praxe

Záber z odovzdávania certifikátov o zdolaní praktikantskej praxe

V PETROVCI VYUŽILI ŠANCU NA ODBORNÚ PRAX

Výsledkom spolupráce pokrajinskej a lokálnej samosprávy v Obci Báčsky Petrovec v minulom roku začali poskytovať prvú pracovnú príležitosť praktikantom v tejto lokálnej samospráve. Na základe súbehu prijali piatich čerstvo skončených vysokoškolákov a pre nich zorganizovali odbornú prax. Po skončení ročnej praktikantskej doby, ktorú absolvovali v obecných orgánoch správy, koncom mája predseda obce Pavel Marčok im slávnostne odovzdal certifikáty o ukončení praxe. Vedúci obecnej správy Vladislav Tárnoci povedal, že títo mladí ľudia boli zapojení do práce na rozličných úsekoch obecnej správy, pracovali v oddelení pre rozpočet a urbanizmus, ako aj v službe predsedu obce a vo všeobecnej správe.

V prvej generácii praktikantov boli diplomovaný právnik Rastislav Labáth, politologička Martina Martinková-Sabolčká, odborné ekonómky Jelena a Nataša Stojkovićové a ochrankyňa životného prostredia Nataša Mučajiová.

Predseda obce Marčok ozrejmil, že v praxi zamestnávania praktikantov mienia pokračovať aj tohto roku. Aby mali lepší prehľad o skončených vysokoškolákoch z územia Báčskopetrovskej obce, začali budovať Lokálnu akademickú sieť (LAM) a vyzvali všetkých mladých nezamestnaných vysokoškolákov, aby sa prihlásili.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs