Mestečko pri Dunaji

13.jún 2013

Vďaka svojej polohe pri rieke Dunaj, mesto Báčska Palanka má turistické podmienky, ktoré môže aj zveľaďovať. Most cez Dunaj od roku 1974 spája túto osadu so sriemskou oblasťou, ale i susedným chorvátskym štátom.

Muzeálna budova

Muzeálna budova

Dunaj je bohatým turistickým potenciálom a nemerateľnou turistickou hodnotou. Spája Báčskopalanskú obec so západnou, centrálnou a severnou Európou na jednej strane, a na druhej s východnou časťou nášho kontinentu a Čiernym morom. Poskytuje možnosti zveľadenia výletníckej, tranzitnej, nautickej, rekreačnej turistiky, ale i rôznorodú ponuku prostredníctvom početných podujatí. Ako prirodzené predispozície na zveľadenie nautickej turistiky núkajú Tikvara, Bager a Neštinski rukavac. Prírodný park Tikvara sa rozprestiera na ploche 508,13 ha, dominujú tu lesné ekosystémy a niektoré vtáčie druhy tu majú svoje biotopy.

Severne od osady je rezervácia Bagremara s plochou 117,58 ha a lesom, v ktorom takmer na sto percent dominujú agáty. Iba malé percento majú iné druhy stromov.

Najznámejšie výletnícke miesta sú Tikvara, Bagremara a Poloj, ktorý sa nachádza v blízkosti susednej osady Čelarevo.

Rekreačná turistika − prezentácia cyklistickej Dunajskej cesty

Rekreačná turistika − prezentácia cyklistickej Dunajskej cesty

Ešte pred takým polstoročím turisti z bližšieho a ďalšieho okolia prejavovali záujem o B. Palanku. Známou sa stala vďaka kultúrno-historickým pamiatkam, turistickým objektom, ale aj pre svoj vzhľad a čisté ulice. Jednou z najznámejších a najlákavejších ulíc pre návštevníkov je Úzka ulička. Z historických prameňov sa dozvedáme, že v dvadsiatych rokoch 20. storočia toto mestečko malo štyri hotely. Dnes má moderný hotel, početné reštaurácie, známu cukráreň a iné.

V Báčskej Palanke v rámci Kultúrneho strediska pôsobí múzeum  a galéria. Základná činnosť múzea zahŕňa početné zbierky a prezentácie pohyblivého kultúrneho materiálu z báčskopalanského územia. V muzeálnom fonde je takmer osemtisíc predmetov roztriedených do paleontologickej, archeologickej, numizmatickej, etnologickej a výtvarnej zbierky. V priestoroch múzea a galérie sa v priebehu roka organizujú početné zaujímavé kultúrne obsahy.

Početné báčskopalanské podujatia turistom ponúkajú nezabudnuteľné zážitky a lákajú ich vrátiť sa sem znovu. Takými sú Dunavski bal, Etno šor, Dni pšenice, Ala volem kolo da igram, Strudel fest, FEP (Medzinárodný festival ekologického divadla pre deti a mládež), Zlatý kotlík a ďalšie.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs