Certifikáty pre praktikantov v obci

4.jún 2013
Záber z odovzdávania certifikátov o zdolaní praktikantskej praxe

Záber z odovzdávania certifikátov o zdolaní praktikantskej praxe

Výsledkom spolupráce pokrajinskej a lokálnej samosprávy v Obci Báčsky Petrovec v minulom roku začali poskytovať prvú pracovnú príležitosť praktikantom v tejto lokálnej samospráve. Na základe súbehu prijali piatich čerstvo skončených vysokoškolákov a pre nich zorganizovali odbornú prax. Po skončení ročnej praktikantskej doby, ktorú absolvovali v obecných orgánoch správy, v piatok 31. mája predseda obce Pavel Marčok im slávnostne odovzdal certifikáty o ukončení praxe. Vedúci obecnej správy Vladislav Tárnoci povedal, že títo mladí ľudia boli zapojení do práce na rozličných úsekoch obecnej správy, pracovali v oddelení pre rozpočet a urbanizmus, ako aj v službe predsedu obce a vo všeobecnej správe.

V prvej generácii praktikantov boli diplomovaný právnik Rastislav Labáth, politologička Martina Martinková-Sabolčká, odborné ekonómky Jelena a Nataša Stojkovićové a ochrankyňa životného prostredia Nataša Mučajiová.

Predseda obce Marčok ozrejmil, že v praxi zamestnávania praktikantov mienia pokračovať aj tohto roku. Aby mali lepší prehľad o skončených vysokoškolákoch z územia Báčskopetrovskej obce, začali budovať Lokálnu akademickú sieť (LAM) a vyzvali všetkých mladých nezamestnaných vysokoškolákov, aby sa prihlásili.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs