Cesty či necesty?

5.nov 2013

Cesty či necesty?

Miroslav Krišan, predseda obce Kovačica

Miroslav Krišan, predseda obce Kovačica

PREDSEDA OBCE KOVAČICA VO VYŠETROVACEJ VÄZBE

Predsedovi Obce Kovačica Miroslavovi Krišanovi, bývalému riaditeľovi v podniku AD Vojvodina put Pančevo Milivojovi Durkovićovi z Belehradu a Vladanovi Vidićovi z Pančeva, vedúcemu stavby v tomto podniku, ktorých polícia v Pančeve v spolupráci s Úradom vyššieho verejného obžalobcu 29. októbra t. r. priviedla na výsluch z podozrenia, že spreneverili 80 miliónov dinárov pri výstavbe lokálnych ciest, vyrieknutá je 30-dňová vyšetrovacia väzba.

V správe  Úradu vyššieho verejného obžalobcu v Pančeve, ktorú podpísala vyššia verejná obžalobkyňa Gordana Čolićová, sa uvádza, že Obec Kovačica a Vojvodina put bez verejného obstarávania, čo sa prieči Zákonu o verejnom obstarávaní, v roku 2008 uzavreli zmluvu o vykonávaní prác na výstavbe lokálnych ciest v Kovačickej obci, ktoré financoval Fond pre kapitálové vklady APV v hodnote 320 miliónov dinárov, a tak svojím rozhodnutím vplývali na zvýšenie cien o 25 percent na dodatočné trovy financovania prác. Na základe vykonaných prác a ich reálnych hodnôt je podozrenie, že ceny boli neopodstatnene zvýšené a že tým spôsobom upodozrievaný Miroslav Krišan, ako sa v správe Policajnej správy (PS) v Pančeve uvádza, zneužil svoje úradné postavenie a zabezpečil AD Vojvodina put nezákonný zisk 80 miliónov dinárov, o koľko zároveň poškodil Fond pre kapitálové investície AP Vojvodiny. Po výsluchu u obžalobcu vyšetrujúci sudca Jonel Murešan Krišanovi, Durkovićovi a Vidićovi vyriekol 30-dňovú vyšetrovaciu väzbu. Krišanovi je formálna vyšetrovacia väzba vyrieknutá, ako sa v správe uvádza, kvôli možnému vplývaniu  na svedkov, ale aj kvôli spôsobu vykonania a následkov tohto trestného činu, ktorý môže priviesť k znepokojeniu verejnosti  a samým tým aj ohroziť nehatené a spravodlivé vedenie prípadného trestného konania.

Na túto správu reagovali mnohé médiá, vedenie Demokratickej strany, ktorej je dlhoročným členom aj Miroslav Krišan, a občania Kovačice. V piatok 1. novembra t. r. v sieni Miestneho spoločenstva Kovačica sa zišiel a zasadal Hlavný výbor tejto strany, za účasti známych osobností politicko-spoločenského života: Gorana Ješića, Miroslava Vasina, Dušana Elezovića, Dragana Šutanovca, Vesny Martinovićovej, Miloša Gagića, predsedov niekoľkých obcí, početných poslancov pokrajinského parlamentu a celého Výkonného výboru DS. O 19. hodine  na námestí pred Domom kultúry 3. októbra usporiadali míting na podporu Krišanovho prepustenia, kde sa prítomným  prihovorili Nenad Krišanović, Šandor Mate, Srđan Miković a Svetozar Čiplić.

                                                                                            A. Chalupová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs