Moderná doba – moderná oslava

5.nov 2013

Moderná doba – moderná oslava

Večer vnuka s babkou a s Hlasom ľudu

Večer vnuka s babkou a s Hlasom ľudu

HLAS ĽUDU VO VAŠOM DOME

Narodeniny už dávno mnohí z nás „oslavujú“ aj prostredníctvom spoločenských sietí. Taká zábava je výhodná – zhrnie sa tu veľa gratulantov a vy sa nemusíte trápiť, či je dosť miesta na sedenie či tancovanie a či ste prichystali dostatočne veľkú tortu.

Aj my hlasľudovci sme októbrové narodeniny oslavovali aj v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete, čiže na Facebooku. Oslava trvala až desať dní,  čiže od 15. do 25. októbra, keď ste nám mohli zablahoželať a venovať kreatívnu fotografiu, ktorá by zapadla do tematického okruhu Hlas ľudu v našom dome. Taká „fotografická“ gratulácia s nádychom kreativity mohla získať jednu z troch odmien, ktoré naša ustanovizeň pre vás prichystala. Výsledky sú tu. Autori troch najkreatívnejších fotiek, ktorých úhrnne bolo 18, sú:
1. Igor Červený z Kulpína s fotkou pod názvom Večer vnuka s babkou a s Hlasom ľudu, ktorý získal fotoaparát v hodnote 10 000 din.
2. Anna Legíňová z Kysáča s fotkou pod názvom Drevo narúbané – je čas pre Hlas ľudu, ktorá získala balík knižných vydaní NVU Hlas ľudu.
3. Željko Čapeľa z Dobanoviec s fotkou pod názvom Hlas…, ktorý získal ročné predplatné na časopisy Hlas ľudu a Vzlet.

Všetky fotografie boli sympatické. Preto spomenieme ešte dve – Jesenná pohoda na tragači s Hlasom ľudu autorky Viery Dorčovej-Babiakovej z Kulpína a ďalšia fotografia A. Legíňovej, ktorú by sme mohli nazvať Mama, domov zo školy prídeme, až keď si prečítame Hlas ľudu.

Čiže 69. narodeniny sme oslávili tak, že sme našich čitateľov zasypali darčekmi – a pre nás najväčší darček bude ten, keď zostanete našimi vernými čitateľmi. Aj v reálnom, tlačenom formáte, ale aj vo virtuálnom, čiže online vydaní.

V. Dorčová-Valtnerová

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs