CIRKEVNÝ ZBOR

28.máj 2013

22KulpinvKovacici

KULPÍNSKY CIRKEVNÝ ZBOR V KOVAČICI. Spolupráca kovačického a kulpínskeho evanjelického cirkevného zboru bola obnovená vlani v novembri v Kulpíne, keď si tieto dva cirkevné zbory dohodli opätovné stretnutie. V nedeľu 26. mája, na sviatok Svätej Trojice, do Kovačice zavítali cirkevníci z Kulpína, ktorých srdečne privítal Pavel Sklenár, senior banátsky a  farár cirkevného zboru Kovačica I. Po občerstvení v modlitebnej sieni nasledovala spoločná účasť na nedeľných bohoslužbách. Príležitostnú kázeň mal na starosti kulpínsky farár Jaroslav Javorník a vystúpili oba kulpínske a dva domáce cirkevné spevokoly. Pred spoločným obedom si pozreli Galériu insitného umenia a Galériu Babka, v ktorých sú vyložené obrazy insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. Pri podvečernej rozlúčke si Kovačičania a Kulpínčania sľúbili, že sa iste znovu stretnú.

 A. F., A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs