Čulá aktivita a dobré hospodárenie

24.jan 2013

Tanečníci detských skupín SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Na prvom tohtoročnom zasadnutí členov staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka vo štvrtok 17. januára v miestnostiach Klubu VHV odznela informácia členiek Dozornej rady. Skonštatovali, že v roku za nami sa v slovenskom spolku dobre hospodárilo a pripomienky na prácu nemali ani členovia inventárnej komisie.

Členovia správy spolku boli informovaní aj o dotáciách z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2012 v úrade boli schválené na základe mimoriadnej dotácie projekty Technickej skupiny, FODAP, FS Klasy, redakcie Pazovského kalendára a projekt, ktorý sa  týka detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď. Na štvrtkovej schôdzi boli schválené správy o činnosti všetkých programových foriem spolku v roku 2012 a plány práce na rok 2013. V pazovskom spolku sa tvorilo a pracovalo po celý rok a správy o minuloročnej činnosti programových foriem boli vzhľadom na ich čulú aktivitu a dosiahnuté výnimočné výsledky aj pochválené. Kratšie súvahy o činnosti, s dôrazom na plán práce na bežný rok podali predsedovia jednotlivých foriem. Na schôdzi sa hovorilo aj o prípravách na oslavy 110. výročia slovenského divadla a v sobotu 26. januára členky Združenia pazovských žien v miestnostiach spolku uskutočnia tradičné priadky.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs