Kovačičania pôjdu do Košíc

24.jan 2013

„Projekt Krajanská Supertrieda sa uskutoční 5. júna toho roku v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013,“ srdečne pozval kovačických školákov v liste Mgr. Vlado Dolinay, hlavný organizátor projektu.

Program Supertriedy na celoslovenskej úrovni sa hlavnému organizátorovi projektu a jeho pomocníkom podarilo zaradiť do Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Jeho finále naplánovali na 24. mája vo východoslovenskej metropole.

„Témou tohto ročníka je Moja dedina alebo Moje mesto. Deti si vymyslia svoj projekt o vlastnej dedine či meste, kde sa školia. Môžu skúmať reálie, históriu, prírodu a tomu podobné. Potom o svojej obci a aktivite vymyslia a nacvičia predstavenie, s ktorým budú reprezentovať svoju dedinu či mesto, školu, prípadne triedu v európskom projekte Supertrieda. Stanú sa súčasťou veľkej detskej rodiny, ktorá koncom mája a začiatkom júna 2013 starému kontinentu predstaví Slovensko mimo Slovenska. Preto sa teším na inovatívne nápady aj od krajanov z rôznych štátov,“ dopĺňa údaje Dolinay.

Darina Čechová v roli Zuzany Chalupovej na podujatí Dvestodesaťročná Kovačica

Triedne učiteľky žiakov v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici hovoria, že podmienkou zapojenia sa je, že celé predstavenie pripravia deti samy. Učiteľ je len „pomocníkom“, ktorý žiakov v ich úsilí usmerňuje. Deti si pripravia scénu, kostýmy i námet a scenár:

„Podmienkou zapojenia sa je, že predstavenie musí obsahovať výtvarnú zložku – napríklad úplne vytvorená vlastná scéna a kulisy, aj hudobnú zložku, kde musí byť zakomponovaná nejaká vlastná pieseň či hudba. Pre naše deti by to nemal byť problém, lebo okrem toho, že sme známou dedinou podľa insitného umenia, veľa drobizgu sa zapája do spevu a hudby už na Detskej svadbe, potom ako školáci do rôznych hudobných sekcií, ale veľa „mladého pokolenia“ navštevuje v našom Dome kultúry i zreňaninskú pobočku hudobnej školy,“ potvrdzujú argumentmi záujem o odchod do východoslovenskej metropoly pedagogičky kovačickej školy.

Občianske združenie Supertrieda ako organizátor podujatia v spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 zabezpečí ubytovanie na dve noci, stravu a program v meste Košice a v okolí. Základná škola Mladých pokolení zabezpečí cestovné náklady. Kovačičania vraj majú naplánované, ako by ich júnová účasť na východe Slovenska mala vyzerať. Predstavia svoje maliarmi preslávené mestečko ich ikonou z druhej polovice 20. storočia – Zuzanou Chalupovou. Podrobnosti nám zatiaľ nechceli prezradiť.

Kovačické deti v roku 2011 spolu s rovesníkmi z Maďarska a Ukrajiny dva týždne účinkovali v Bratislave a Častej-Papierničke, aj na premiérovej Letnej supertriede. Spokojné boli tak deti a vychovávatelia zo všetkých účinkujúcich prostredí, ako i Mgr. Martina Bodnárová a Mgr. art. Ľuboš Zaťko, ktorí spolu s Mgr. Dolinayom zorganizovali úvodný ročník. Témou zážitkovo-vzdelávacieho programu boli vtedy médiá, fotografia, divadlo, film a hudba.

Základná škola Mladých pokolení sa prihlásila na krajanskú Supertriedu i vlani do Bratislavy. Témou malo byť divadlo a scénické umenie. Tá sa ale v minulom roku nezrealizovala ani v prvom júnovom, ani v druhom októbrovom termíne:

„Vlani nastali personálne zmeny na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bolo administratívnym problémom zrealizovať akúkoľvek formu Supertriedy. Cieľom nám bolo, aby Supertrieda mala predovšetkým úroveň. Jednoducho, nechceli sme ho realizovať „na kolene“, ale kvalitne,“ odôvodnil Dolinay.

Pred zimnými prázdninami v ZŠ Mladých pokolení usporiadali vydarené literárno-scénické pásmo, kde predstavili svojich žiakov – laureátov početných  literárnych súbehov doma a na Slovensku, kde škola účinkovala v roku 2012. V týchto dňoch s detským divadlom navštevujú niektoré slovenské prostredia vo Vojvodine a aj v kovačickom Dome kultúry si školáci budú môcť pozrieť zopár divadielok z minuloročnej detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď v Starej Pazove.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs