PRVÉ SLOVENSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

24.jan 2013

PRVÉ SLOVENSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE v Kovačici bolo usporiadané 22. februára 1914, keď domáci ochotníci zahrali divadelnú hru Kubo od Jozefa Hollého. Teda február je pre ochotnícke divadlo v Kovačici významným mesiacom z pohľadu histórie a zvlášť o rok, keď sa navŕši úctyhodné 100. výročie prvého predstavenia v predvedení kovačických hercov ochotníkov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa 16. januára 2013 konala schôdza terajších i skôr aktívnych hercov a milovníkov divadla (na snímke), ktorí rokovali o príprave a vydaní publikácie o vzniku a histórii ochotníckeho divadla v Kovačici. Schôdzu viedol predseda Rady Divadla VHV scény v Kovačici Pavel Jonáš. Teda v tomto roku bude v Dome kultúry v Kovačici veľa  práce: okrem bežných aktivít bude treba zabezpečiť prostriedky tak na realizáciu projektu 100 rokov divadelníctva v Kovačici, ako i na prípravy Prehliadky slovenskej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, ktorá bude v jubilujúcom roku 2014 prebiehať v Kovačici.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs