Divadielko a návšteva školy

24.jan 2013

Ako svojrázne pokračovanie toho, čo sa profesorky základných škôl teoreticky naučili na dramatickom divadelnom seminári pod patronátom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vznikali divadelné predstavenia v školách, kde sa pozornosť venovala mladým divadelne nadaným žiakom. Viaceré z týchto predstavení sa potom zúčastnili aj na prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove. Aby to nezostalo iba na dvoch – troch reprízach, školskí pedagógovia sa za pomoci rady rozhodli navzájom sa ponavštevovať a svoje skúsenosti prezentovať nielen doma, ale aj za chotárom.

Záber zo žiackeho predstavenia Kovačičanov v Petrovci

Tak v sobotu 19. januára na javisku Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa domácemu žiackemu publiku predstavili mladí divadelníci z kovačickej Základnej školy Mladých pokolení. Divadelný dorast Kovačice si zahral časti zdramatizovanej prózy Márie Kotvášovej-Jonášovej Samí dobrí žiaci. Žiakov nacvičili profesorky Anna Hrková a Eva Poliaková-Hrková.

Ako nám povedala jedna z frekventantiek seminára, profesorka slovenčiny Jarmila Pantelićová z Báčskeho Petrovca, petrovskí žiaci majú v úmysle 14. februára so svojím predstavením Prvá láska opätovať návštevu v Kovačici. Predtým však už 29. januára do Petrovca zavítajú aj mladučkí herci zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a predstavia sa divadielkom O dvanástich mesiačikoch.

Po sobotňajšom divadelnom predstavení s tematikou blízkou deťom školského veku hostí z Kovačice – 20 žiakov a profesorky A. Hrkovú a Darinu Poliakovú – petrovskou základnou školou previedol riaditeľ Ján Brna a Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom riaditeľ Paľo Belička. Kovačickí žiaci si z Petrovca odniesli za priehrštie spomienok a krásne dojmy.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs