Cyril, Metod a Ján Hus v spomienkach v Petrovci

6.júl 2018

Cyril, Metod a Ján Hus v spomienkach v Petrovci

Už dlhší rad rokov spoločnými silami Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci a Miestny odbor matice slovenskej Petrovec dôstojne zachovávajú spomienku na velikánov aj slovenských dejín – na solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ako aj na majstra Jána Husa, a ich posolstvo. Aj tohto roku sa spoločnými silami postarali, aby nevystal Cyrilo-metodský večierok, už 19. v poradí.

Musica viva

Program bol včera večer v evanjelickom kostole v Báčskom Petrovci. Práve v deň, keď Sviatok svätého Cyrila a Metoda v Slovenskej republike zaznamenávajú ako štátny sviatok. Deň 5. júla je zároveň i dňom zahraničných Slovákov. Pri tej príležitosti aj toho roku bol ústredný program v Bratislave.

Príhovory

Starší cirkevný spevokol

Po Charpentierovom prelúdiu podanom dychovým orchestrom na večierku úvodné slová privítania v mene organizátorov vyslovili farár SEAVCZ v Petrovci Ján Vida a predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová, ktorá i  program prichystala.

Spevokol Credimus

„Po 19-krát organizujeme toto podujatie na slávu tých, ktorí dali základy našej nábožnosti, našej písomnosti, našej kultúre. Keď sme toto podujatie  zakladali, tak bola v užších rámcoch, diala sa iba v priestoroch Matice slovenskej, ale veľmi ochotne nám cirkev podala nápomocnú ruku a ja som povďačná cirkvi, že to môžeme robiť tu v chráme Božom, kde je aj miesto poďakovať sa vierozvestcom za ich dielo, za to čo vštepili našim predkom. Lebo v tomto roku je už 1155 rokov odkedy Cyril a Metod prišli na Moravu,“ povedala predsedníčka petrovských matičiarov a uzavrela: „Mám nádej, že tak ako aj po roky minulé, vás náš program osloví a že sa ešte viac upevníme nielen v našej slovenskosti, ale aj v našej duchovnosti, v našej slovenskej evanjelickej viere.“

Program

Marína Cerovská

Ján Vida po ďalšej piesni predniesol úvahu ku Dňu Cyrila a Metoda. Navrstvené pásmo slova a piesne, piesňou zo svojho duchovného repertoára otvoril spevácky zbor Musica viva pod taktovkou dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Adam Vladislav Stupavský

Neskoršie po dve primerané piesne zo svojho repertoáru zaspievali aj starší cirkevný spevokol pod vedením novej kantorky Slovenky Benkovej-Martinkovej, ako aj obecný báčskopetrovský spevokol Credimus, ktorý nacvičuje dirigentka Anna Medveďová.

Slovenka Benková-Martinková a dychový orchester

V programe účinkovali aj nadaná stredoškoláčka huslistka Marína Cerovská a školení speváci Adam Vladislav StupavskýSlovenka Benková-Martinková s primeranými skladbami a piesňami.

Hrad prepevný na záver

O odkazoch Cyrila, Metoda a Jána Husa sa na predchádzajúcich večierkoch v Petrovci uviedli už rozličné údaje, fakty a úvahy. Predsa aj tento raz bolo počuť viaceré nové detaily a interpretácie z pera uznávaných historikov o našich vierozvestcoch. Prichystané texty na tomto večierku interpretovali Viera Dorčová-Babiaková, Elena Lončarová a Miroslav Babiak.

Pred koncom večierka miestny kňaz sa pomodlil so Staroslovienský Otčenáš.

Už tradične sa každý Cyrilo-metodský program celkom na záver uzaviera spoločne zaspievanou hymnickou piesňou Hrad prepevný.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs