Danica, Anna a Miriam skvelé aj na Slovensku

26.apr 2013

Únia žien Slovenska v dňoch 19. a 20. apríla usporiadala 46. Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze známej pod názvom Vansovej Lomnička. Festival prebiehal v Banskej Bystrici, v priestoroch Vedeckej štátnej knižnice. V prvý festivalový deň bola súťaž v prednese poézie pre všetky vekové kategórie a v druhý deň sa predstavili súťažiace v prednese prózy.

Dôstojne reprezentovali Asociáciu žien aj na súťaži v Banskej Bystrici: (zľava) Danica Vŕbová, Viera Miškovicová, Anna Hrnčiarová a Miriam Murtínová

Asociáciu slovenských spolkov žien zastupovali víťazky finálovej súťaže v Báčskom Petrovci: v prednese poézie Anna Hrnčiarová s prednesom básne Darca krvi od Kristy Bendovej, v prednese prózy Miriam Murtínová s úryvkom Diana od Táne Keleovej-Vasilkovej a Danica Vŕbová s prednesom textu Ľúbi – neľúbi od Jána Čajaka.

Táto celoslovenská a medzinárodná súťaž zhromaždila vyše 30 účastníčok, ktoré postúpili ako víťazky okresných a krajských súťaží na Slovensku. Porota tohto roku pozitívne ocenila kvalitu textov a kvalitu prednesov vo všetkých kategóriách.

Predstaviteľky ASSŽ aj tohto roku dosiahli veľký úspech, keďže Danica Vŕbová bola zaradená do zlatého pásma a stala sa aj laureátkou v prednese prózy pre ženy do 25 rokov, kým Miriam Murtínová v prednese prózy pre ženy ponad 25 rokov bola zaradená do bronzového pásma. A v prednese poézie žien ponad 25 rokov Anna Hrnčiarová sa dostala do strieborného pásma. Po ukončení prednesov a udelení cien predsedníčka Únie žien Slovenska Irena Belohorská a predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová pripomenuli začiatky a podnety na spoluprácu dvoch organizácií a spresnili ďalšie spoločné podujatia.

V druhý festivalový deň účastníčky navštívili hrobku Terézie Vansovej na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici, kde doc. Juraj Sarvaš  a predsedníčka Únie žien Slovenska I. Belohorská hovorili o živote T. Vansovej, slovenskej národovkyne a spisovateľky.

Účasť ASSŽ na súťaži Vansovej Lomnička podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenské vydavateľské centrum v B. Petrovci.

K. G.

Foto: A. Meleg

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs