Darček na zjedenie

14.mar 2013

Oslavy 10. výročia obnovenia Spolku kysáčskych žien v stredu 6. marca 2013 sa začali prehliadkou bývalého Ferkovho domu, v ktorom spolkárky chcú zariadiť svojrázne múzeum či etno dom. Pre potreby kysáčskych žien tento dom kúpil Verejný podnik Poslovni prostor. S prácami, ktoré na dome treba vykonať, hostí oboznámila predsedníčka spolku Ľudmila Berediová Stupavská. Medzi hosťami boli: Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka vlády Vojvodiny a predsedníčka NRSNM, Aleksandar Grmuša, poslanec v Zhromaždení APV, Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS, predstavitelia NVU Hlas ľudu v čele s riaditeľom Samuelom Žiakom a šéfredaktorom Michalom Ďugom. Nechýbali ani hostia z Kysáča.

Oslavy pokračovali na Starej fare, kde bola premiéra Hlasľudovskej kuchárky – Z kysáčskeho receptára. Početným prítomným bohatú 10-ročnú činnosť SKŽ ozrejmila predsedníčka. Keďže je v čele spolku od obnovenia, za obetavé vedenie a úspešnú afirmáciu činnosti sa jej ženy zavďačili orchideou, jej obľúbenou exotickou kvetinou.

Početní prítomní so záujmom sledovali premiéru Hlasľudovskej kuchárky – Z kysáčskeho receptára

Zostavovateľka Hlasľudovskej kuchárky – Z kysáčskeho receptára Elena Šranková, novinárka Hlasu ľudu, hovorila o procese vzniku tejto skutočne atraktívnej knihy zaujímavých receptov. Prítomní sa z jej slov dozvedeli, že všetky recepty sú zapísané v teréne, kde boli aj zhotovené a kde ich autorka aj odfotografovala. Jednu časť receptov poskytli členky Spolku kysáčskych žien, a druhá časť pozostáva z  receptov uverejnených v týždenníku Hlas ľudu, a to v rubrike Do vášho receptára v rámci Poľnohospodárskych rozhľadov a v rubrike Iba pre labužníkov v rámci Mozaiky.

Technický redaktor Miroslav Dobroňovský, ktorý vypracoval obálku a knihu graficky upravil, prezradil, že už v príprave tohto receptára chceli urobiť krok dopredu v porovnaní s inými tunajšími kuchárkami. S ohľadom na bohatý autorkin archív uzavreli, že každý recept môže byť ilustrovaný etnografickými ornamentmi na každej strane s kvalitnými fotografiami daného jedla, s cieľom vytvoriť efekt na zjedenie. Jazyková redaktorka Anna Horvátová zdôraznila, že ide o hodnotnú knihu, lebo je modernejšie spracovaná ako doterajšie kuchárky. Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak povedal, že to je prvé vydanie z edície, ktorú pomenovali Praktik. Vydanie knihy sami financovali, s tým, že požiadali o prostriedky z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Knihu vytlačila Neografia v Báčskom Petrovci.

Predsedníčka NRSNM Tomanová-Makanová knihe zaželala najprv kupcov, a potom ženy a mužov, ktorí si v nej nájdu inšpiráciu a pripravia jedlá alebo pochúťky, ktoré ešte doteraz nevyskúšali. Je to aj dobrá pomôcka, lebo sú tu zachované aj naše slovenské dejiny, zvlášť keď ide o naše tradičné jedlá. Na prvé listovanie kuchárky si všimla, že sú recepty kvalitné, vyskúšané, a že sú tu aj jedlá, ktoré naši prastarí rodičia jedávali a chystali či už vo všedný deň alebo k sviatkom. Pochválila aj 10-ročnú obnovenú činnosť Spolku kysáčskych žien a mnohé akcie, ktoré doteraz realizovali.

K slávnostnej atmosfére prispel spev najmladšej spolkárky Niny Francistyovej. Prítomní na Starej fare mali možnosť na tvári miesta ochutnať mnohé slané a sladké dobrôtky Z kysáčskeho receptára zhotovené usilovnými rukami šikovných spolkárok. Okrem iného tam boli aj makové pirohy, herovky, paprovníka, rozťahované rožky, šúšťovníky, makový koláč, krémové buchty, zliepkané koláčiky, doboška,… Väčšina prítomných hostí si tento jedinečný receptár odniesla domov, keďže po premiére si ho hneď mohli kúpiť.

Michal Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs