Masová účasť nádejných recitátorov

14.mar 2013

Z náplne bývalého Domu kultúry si od založenia Slovenské vojvodinské divadlo prebralo aj organizovanie obecnej recitačnej súťaže. Tak i tohto roku v utorok 12. marca na petrovskom gymnáziu zamestnanci SVD usporiadali súťaženie 45 nádejných recitátorov žiakov základných škôl z Báčskeho Petrovca, Kulpína a Hložian a žiakov petrovského gymnázia. Ich prednesy sledovala odborná porota v zložení: Milina Florianová, Miroslav Babiak a Ondrej Brna. Komisia zvolila podľa pravidiel štyroch najlepších recitátorov v každej vekovej kategórii (nižšie ročníky ZŠ, vyššie ročníky ZŠ a gymnazisti); títo postúpili do oblastnej prehliadky, ktorá sa tohto roku 23. a 24. marca uskutoční v Báči.

Medzi recitátormi vyšších ročníkov základnej školy súťaží aj Martin Krajčík z Petrovca (druhý zľava), ktorý už rad rokov dosahuje výnimočné úspechy aj na štátnej úrovni

Po vypočutí recitačných výkonov komisia sa rozhodla, že z 21 účinkujúcich žiakov nižších ročníkov ZŠ ďalej postupujú druháčka z Kulpína Timea Čemanová, ktorú nacvičovala Anna Peťkovská, štvrtáci z Petrovca Xénia Rybárová a Martin Pavčok, ktorých nacvičila Miluška Anušiaková-Majerová, ako i Radivoje Ranitović z Kulpína, s ktorým pracovala Tatiana Kováčová.

V rámci skupiny žiakov od 5. po 8. ročník ZŠ medzi najúspešnejšími boli piatak Gustáv Valentík z Kulpína, ktorého nacvičila Tatiana Mitićová. So šiestačkou z Hložian Kristínou Šrankovou pracovala Anna Huďanová. Siedmaci z Petrovca Lýdia Nikolajevićová a Martin Krajčík so svojou mentorkou M. Anušiakovou-Majerovou tiež získali postup do Báča.

Ani gymnazisti sa nedali zahanbiť a pred komisiu si ich zastalo až 12. Svojím výkonom zapôsobili prváčka Elena Vršková a druháčka Malvína Zolňanová. Obom je mentorkou Annamária Boldocká-Grbićová. Úspešné boli i štvrtáčky Nataša Rybárová a Aleksandra Hašková, ktorých umelecky usmerňovali M. Anušiaková-Majerová a Helena Despićová.

Predsedníčka komisie M. Florianová zhodnotila tento ročník ako úspešný. Zároveň pripomenula, že sa trochu rozhýbali vody a umeleckému prednesu sa pozornosť začína venovať aj na školách. Ak sa bude pokračovať v takom smere, ešte lepšie výsledky, podľa jej slov, možno očakávať už v budúcich rokoch.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs