Za sebou majú úspešný rok

14.mar 2013

Vlani počas SNS spolkárky prichystali a prezentovali etnografickú výstavu Z klenotnice našich rodičov

Rok 2012 pre Spolok petrovských žien (SPŽ) bol rokom prvého okrúhleho jubilea – uplynulo 10 rokov od obnovenia spolku. Petrovské ženy výročie primerane oslávili a rovnako tak, ako to robievali i v rokoch minulých, boli činné vo viacerých oblastiach: vydali receptár, usporiadali slávnostnú akadémiu venovanú výročiu spolku, organizovali výstavy, tiež batôžkovú zábavu s účasťou 10 priateľských spolkov. Pre žiakov prichystali dielne základných prác pri varení a k tomu cestovali po celej Vojvodine. Recitovali na súťaži v Laliti, písali literárne práce na súťaži v Pivnici, organizovali prednášky z ekológie a zo zdravej výživy a upravovali Petrovec. Zúčastnili sa v ekologických a spoločenských akciách, organizovali výlety po Srbsku a s reprezentačným programom šli i na zájazd na Slovensko. Pre verejnosť osemkrát príležitostne otvorili dvere spolku a prezentovali ručné práce a chutné dobroty. Vlani sa pustili i do zbierania materiálov pre publikáciu z 90- ročných dejín spolku, ktorú sa im potom za pomoci Matice slovenskej v Srbsku tohto roku podarilo i vydať. A v marci tohto roku knihu v spolupráci s matičiarmi prezentovali verejnosti.

Je to iba časť aktivít SPŽ, ktoré v správe o práci obsiahla a podrobnejšie ozrejmila predsedníčka Katarína Arňašová v pondelok 11. marca 2013 na výročnom zhromaždení petrovských žien. Na zasadnutí bolo počuť, že si doplnili inventár spolku novým počítačom a tlačiarničkou a že finančné rámce, ktorými disponovali, boli čosi nad 500-tisíc dinárov, z čoho pätinu preniesli aj do bežného roka, lebo je nevyhnutné vymeniť veľké výkladové sklo, ktoré už prasklo, a potom aj tú stenu adaptovať. Najviac peňazí minuli na tlačenie receptára a zvyšok rovnomerne rozdelili na všetky ostatné spolkové aktivity.

V roku 2013 v SPŽ rozmýšľajú o doplnenom vydaní receptára Takto to chutí po petrovsky a budú pokračovať v už zachodených aktivitách, podľa ktorých sú petrovské ženy známe nielen vo svojom prostredí, ale aj v okolí.

Prítomní hostia vyzdvihli obsažnú, rôznorodú, k tomu aj spoločensky prospešnú prácu členiek SPŽ. Dobrú spoluprácu s Maticou kvitovala aj Katarína Melegová-Melichová a v mene miestnej samosprávy sa prihovoril jej čelný človek Ján Brna. V súvislosti s budovou, ktorú spolkárky používajú, poznamenal, že je potrebné doriešiť aj vlastnícke vzťahy, a k tomu vyzval všetkých, aby sa prišli vyjadriť o navrhovanom novom kole samozdanenia.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs