Pestúnska starostlivosť

15.mar 2013

Certifikáty o spôsobilosti stať sa náhradnou rodinou pre deti získalo 12 rodín z územia Obce Báčsky Petrovec

Stredisko pre sociálnu prácu a občania v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec v rámcoch zákonných možností a predpisov sa úspešne zapojili do procesu pestúnskej starostlivosti. Pri tej príležitosti 11. marca 2013 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehalo slávnostné udelenie potvrdení pestúnskym rodinám z územia obce, ktoré úspešne absolvovali proces rodinnej spôsobilosti. Certifikáty im udelili predseda obce Pavel Marčok a riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Aleksandra Arseninová.

Tunajšie pestúnky už skôr nadobudli spôsobilosť, majú skúsenosti v pestúnstve a teraz znovu absolvovali proces s cieľom potvrdiť spôsobilosť, aby sa zistilo, či spĺňajú podmienky na túto úlohu. Pestúnstvo je, ako povedala A. Arseninová, miera ochrany dieťaťa, jeho práv a záujmov, ktoré vykonáva Stredisko pre sociálnu prácu. Tieto deti často majú poruchy v psychofyzickom rozvoji alebo poruchy v správaní. Ich práva sa zabezpečujú práve v pestúnskych rodinách, ktoré v tejto obci evidujú od roku 1997. V súčasnosti je na území obce 16 detí v pestúnskom rodinnom ubytovaní. V tejto obci pôsobí 13 pestúnskych rodín, z ktorých sa jedna špecializovala na dojčatá a urgentné ubytovanie. Pre tieto rodiny stredisko pre sociálnu prácu od apríla plánuje organizovať aktívne poradenstvo a odbornú pomoc.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs