Stará Pazova

14.mar 2013

Začiatkom marca v chotári Vojky, v bezprostrednej blízkosti kanálu Veľký Begej, označili lokality, kde sa predpokladá, že ležia kazetové bomby, ktoré zostali z obdobia NATO agresie roku 1999. Odborníci na deaktivovanie výbušnín za prítomnosti predstaviteľov Obce Stará Pazova hneď označili nebezpečnú lokalitu. Projekt na ničenie bômb – vypracovaný v roku 2009 – má byť realizovaný v dvoch fázach v priebehu roka po zabezpečení finančných prostriedkov. V oznámení Đorđa Radinovića, veliteľa Štábu pre mimoriadne situácie Obce Stará Pazova, sa vystríhajú občania, aby si dávali pozor a v prípade, že v blízkosti lokality uvidia nejaké podozrivé predmety, aby sa ich nedotýkali, lež aby o tom hneď informovali príslušníkov patričných orgánov. V záujme bezpečnosti občanov predstavitelia Policajnej stanice tu budú raz denne hliadkovať.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs