Aleksandra Jerkov poradkyňa predsedu pokrajinskej vlády

15.mar 2013

Aleksandra Jerkov sa stala novou poradkyňou predsedu vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića.

Na miesto poradkyne je vymenovaná začiatkom marca rozhodnutím pokrajinskej vlády. Koncom januára za poradcu predsedu pokrajinskej vlády bol vymenovaný Saša Vukadinović, ktorý bol od roku 2008 – 2012 riaditeľ Bezpečnostnej informatívnej agentúry.

Aleksandra Jerkov je členka predsedníctva a hovorkyňa Demokratickej strany. Bola poslankyňou v republikovom parlamente Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny, predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad a výborníčka Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny v mestskom parlamente. Demisie na tie funkcie podala v januári, keď odišla zo strany LSV a prešla do Demokratickej strany

021.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs