S Igorom Furdíkom o posolstvách slovenskosti na konferencii MS v Martine

15.mar 2013

[youtube NL2BtYttZKM]

V aktuálnom videorozhovore s Igorom Furdíkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa vraciame myšlienkami a námetmi z prednesených referátov i postrehmi zo zaujímavých stretnutí, k medzinárodnej vedeckej konferencii Matica slovenská v národných dejinách Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 26.-27. februára 2013 v Martine.

Igor Furdík okrem nových poznatkov vo vzťahu k slovenskosti a jeho rozvíjania v prostredí slovenských komunít v zahraničí, ktoré odzneli na konferencii v Martine, upriamuje v rozhovore s Ľudom Pomichalom pozornosť aj na aktivity ÚSŽZ v oblasti školstva a podpory výučby slovenčiny medzi najmladšou generáciou našich krajanov v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj konkrétnymi vzdelávacími inštitúciami na Slovensku.

uszz.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs