Kovačica

15.mar 2013

Prednášku o geneticky modifikovaných rastlinách v sobotu 2. marca vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva zorganizoval Obecný výbor Komunistickej strany v Kovačici. Prednášateľmi boli Nikola Aleksić, riaditeľ Ekologického hnutia Nového Sadu, a z Komunistickej strany Nataša Radulovićová a Josip Broz Joška, vnuk prezidenta SFRJ Josipa Broza Tita. „Nepotrebujeme geneticky modifikované potraviny, lebo ich konzumácia môže mať následky na ľudské zdravie, dopláca na to už naša generácia, doplatia ešte viac ďalšie pokolenia,“ jednoznačne a jednohlasne vyslovili hostia v osade insity. Terčom kritiky Aleksića, Broza a Radulovićovej bola zvlášť nadnárodná spoločnosť z USA, ktorá podniká v sektore geneticky upravených potravín.

J. Špringeľ 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs